Планирани прекъсвания на електрозахранването на територията на област Враца за периода 04-08.01.2021 г.

Уважаеми клиенти,  

ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, подмяна на електромери, ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение, присъединяване на клиенти, кастрене, профилактика на трафопостове и други. Успешната реализация на тези мерки налага да бъдат извършени следните планирани прекъсвания на електрозахранването за периода 04-08 януари 2021 г, включително:

 

ОБЛАСТ

Дата/период    Времетраене Засегнат район /улица, квартал,  УПИ, ПИ/

ОБЛАСТ ВРАЦА  

Община Бяла Слатина  

На 05.01.2021 г. /10:01 - 15:00 ч. / -  Габаре: Воденицата 13, 1, 3, 11, 7, 9, 5, Езерна 1, Извор 4, 2, Скала 1, Христо Ботев 88, 49, 17, 63, 29, 72, 114, 23, 90, 13, 96, 15, 31, 102, 11, 54, 84, 70, 82, 66, 25, 56, 19, 65, 104, 106, 33, 74, 108, 98, 21, 37, 78, 35, 100, 27

На 06.01.2021 г. /09:01 - 09:10 ч.; 12:50 - 13:00 ч. / -  Търнава, Общ. Бяла Слатина: Александър Стамболийски 80, 66, 74, 58, 117, 121, 82, 76, 68, 115, 119, 72, 1, 31, 34, 23, 16, 15, 37, 3, 8, 3, 39, 28, 32, 33, 14, 19, 45, 17, 42, 46, 51, 56, 81, 57, 36, 54, 97, 50, 91, 93, 38, 46а, 59, 89, Павилион, 85, 44, 67, 48, 82, 70, 49, 79, 95, 97, 105, 60, 62, 103, 56, 90, 92, 133, 14, 135, 139, Ангел Кънчев 1, 6, 2, 5, 3, 4, Асен Златаров 3, 7, 9, 1, 5, 8, 2, 11, 13, 4, 32, 14, 35, 31, 21, 17, 23, 30, 18, 26, 24, 28, 15, 20, 19, Аспарух Симеонов 17, 12, 6, 8, 2, 26, 4, 20, 15, 10, 1, 24, 13, 7, 9, 11, 3, 14, 22, 39, 21, 27, 25, 89, 38, 3, УО 12, 46, 35, 42, 84, 43, 5, 29, 36, 33, 32, Благою Коминкьовски 19, 33, 11, 23, 40, 13, 30, 27, 14, 129, 26, 4, 42, 16, 22, 34, 29, 24, 8, 9, 36, 5, 21, 28, 15, 32, 3, 7, Боян Ташовски 1, 8, 3, 7, 2, Васил Левски 1, 4, 2, 3, 22, 8, 26, УО 8, 22, 14, 17, 11, 20, 15, 18, 10, 7, 12, 8, Вълка Ташовска 6, 2, 1, 14, 12, 16, 7, 4, 3, 5, 18, 8, 10, 22, 20, 30, 15, 28, 13, 19, 26, 21, 36, 17, 40, 9, 11, 23, Ген. Владимир Заимов 17, 5, 15, 7, 13, 9, 3, 11, 30, 29, 35, 19, 6, 10, 33, 12, 8, 37, 32, 23, 21, 16, 20, 26, Георги Бенковски 1, 5, 10, 7, 3, 13, 2, 14, 8, Георги Даскалов 15, 4, 6, Георги Димитров 1, 4, 24, 2, 6, 35, 19, 21, 82, 69, 6, УО 16 Кметство, УО 10, 144, 131, 152, 176, 167, 168, 159, 153, 147, 134, 157, 158, 143, 161, 132, 123, УО 11, 164, 135, 151, 145, 148, 154, 174, 170, 137, 178, 142, 156, 138, 165, 121, 182, 162, 140, 149, 155, 141, 180, 166, 139, 106, 26, 104, 109, 103, 125, 110, 112, 97, 122, 115, 118, 114, 99, 111, 120, 130, 116а, 100, 121, 108, 117, 128, 105, 119, 107, 95, 101, 91, 77, 84, 74, 83, 87, 76, 90, 98, 94, 85, 82, 86, 89, 96, 110, 78, 80, 88, 73, 70, 75, 81, 92, УО 15, 72, 48, 16, 13, 69, 36, 34, 6, 53, 42, 33, 26, 46, 26, 44, 56, 60, 41, 25, 38, 33, 42, 51, 23, 57, 29, 55, 18, 59, 61, 28, 54, 10, 45, 58, 50, 14, 38, 31, 40, 15, 19, 63, 22, 39, 45, 27, 9, 49, 64, Георги С. Раковски 12, 11, 4, 2, 24, 3, 9, 8, 5, Гоце Делчев 4, 22, 1, 13, 10, 12, УО 14, 2, 11, 20, 8, 17, 3, 5, 4, 9, 15, 26, 21, 14, 25, 16, 18, 8, Грезнишка 69, 12, 6, 15, 2, 17, 1, 18, 10, 36, 19, 22, 35, 31, 29, 44, 27, 37, 33, 28, 25, 21, 44, 59, 61, 65, 51, 69, Димитър Благоев 24, 27, 29, 42, 33, 38, 11, 15, 19, 17, 1, 52, 8, 20, 6, 18, 24, 13, 12, 22, 10, 34, 3, 36, 7, 58, 50, 56, 41, 48, 44, 43, 52, 54, 39, 8, 67, 69, 71, 88, 86, 78, 63, 57, 49, 68, 72, 74, 61, 64, 80, 55, 53, 59, 62, 51, 82, 76, 35, 39, 46, 47, 37, Захари Стоянов 8, 12, 6, 10, 8, 4, 2, Иван Балев 4, 1, 2, 6, Иван Вазов 1, 2, 4, 3, 13, 14, 11, 16, 30, 22, 26, 18, 9, 7, 24, 5, 14, Кирил и Методий 9, 5, УО 13, 10, 12, 13, 14, 4, 8, 1, 3, 11, 7, 17, 30, 18, 19, 25, 22, 26, 21, 28, 23, 27, 25, Край Село 22, Кръст. Ал. Стамбол. и Ив. Вазов, Лазар Станев 5, 2, 8, 11, 7, 4, 3, 5, Любен Каравелов 1, 5, 10, 12, 9, 4, 13, 15, 2, 3, 6, 11, 7, Марин Пеков 7, 1, 9, 5, 3, 4, 6, 8, 4, местност Селска Мера Пс, местност Средорек Мелница, местност Стублата Западен Стоп. Двор, местност Туланеца Фуражомелка, Източен Двор, Никола Кръстевски 41, 2, 28, 26, 18, 23, 43, 24, 29, 32, 25, 8, 49, 3, 19, 20, 27, 31, 37, 39, 12, 6, 9, 7, 13, 33, 45, 34, 69, 57, 51, 38, 55, 73, 46, 36, 59, 71, 40, 53, 50, Паисий Хилендарски 6, 2, 4, 31, 18а, 30, 34, 28, 12, 22, 1, 19, 18, 14, 17, 15, 16, 3, 10, 5, 13, Панайот Волов 7, 2, 1, 10, 4, 5, 7, 15, 3, 8, 12, 15, 18, 13, 20, 17, 22, Партизанска 1, 3, Пейо Яворов 13, 1, 11, 5, 3, 7, Петко Р. Славейков 2, 16, 1, 4, 3, 5, 10, 12, 11, 6, 9, 7, 8, 18, 2, Петър Тъмнишки 22, 5, 11, 9, 7, 20, 54, 3, 14, 2, 12, 4, 21, 23, 22, Победа 6, 16, 4, 6, 2, 17, 14, 5, 19, 7, 15, 20, 1, Райко Даскалов 10, 20, 12, 4, 5, 16, 26, 6, 9, УО 1, 7, 15, 8, 22, 14, 11, 3, 13, 14, 29, 56, 54, 25, 36, 49, 23, 41, 50, 33, 52, 19, 28, 46, 42, 15, 37, 39, 31, 47, Сергей Румянцев 3, 1, 6, 4, 4, Скът 15, 3а, 5, 16, 8, 21, 6, 14, 9, 4, 19, 1, 17, 10, 10а, 5а, 18, 8, 13, 2, 25, 23, 3, 13, 59, 55, 35, Стадиона 12, 11, 10, 1, 4, 3, 9, 5, 2, 6, 7, 39, 20, 35, 45, 24, 82, 27, 22, 29, 36, 15, 18, 17, 16, 13, 32, 23, 25, 34, 12, Стара Планина 49, 39, 56, 52, 12, 51, 49, 53, 15, 1, 9, 44, 19, 13, 20, 42, 11, 46, 26, 3, 36, ул. Г. Димитров и ул. В. Левски, ул. Панайот Волов и ул. Скът, Хаджи Димитър 5, 3, 2, 4, Христо Ботев 7, 24, 1, 4, 9, 16, 14, 18, 2, 6, 8, 10, 36, 27, 38, 27а, 50, 34, 25, 23, 30, 13, 28, 48, 40, 21, 17, 44, 29, УО 9, 19, 31, 32, Христо Смирненски 7, 4, 2, 11, 1, 8, 5, 3, 9, 10, 12, 41, 32, 42, 28, 34, 27, 47, 30, 31, 36, 20, 44, 14, 18, 17, 40, Цанко Церковски 3, 2, 1, 6, Янко Сакъзов 37, 20, 29, 41, 27, 53, 23, 35, 34, 38, 45, 22, 43, 31, 47, 40, 51, 4, 25, 53, 18, 9, 24, 7, 6, 3, 17, 23, 11, 49, 16, 13, 2, Кв. 68, УПИ VІІІ-1019, УПИ II

На 06.01.2021 г. /09:01 - 09:10 ч.; 12:50 - 13:00 ч. / -  Алтимир: Александър Стамболийски 5, 2, 4, 39, 7, 33, 8, 26, 28, 27, 20, 21, 9, 37, 10, 11, 22, 29, 30, 4, 2, 8, 1, Ален Мак 13, 9, 17, 11, Ангел Кънчев 1, 3, 27, 2, 1, Антим I-ви 4, 2, 1, Баба Тонка 19, 33, 34, 30, 21, 31, 34, 1, 4, 6, 21, 22, 15, 20, 19, 17, Божур 1, Васил Левски 33, 37, 29, 37, 21, 25, 6, 1, 4, 12, 3, 23, 9, 10, 7, Велчо М. Хумарски 13, 22, 14, 12, 3, 26, 1, 9, Веслец 4, 3, 2, 1, 15, 11, 22, 20, 16, 13, 14, 12, 24, Вит 2, 1, Витоша 4, 30, 32, 2, 5, 33, 3, 28, Вихрен 2, 17, 7, 14, 8, 18, 9, 11, 17, Водотечна 6, 11, 4, 17, 5, 2, 8, 9, 24, 35, 37, 13, 12, 36, 2, 11, Георги Димитров 5, 134, 94, 104, 132, 108, 106, 103, 72, 118, 90, 74, 138, 63, 114, 80, 76, 121, 82, 67, 77, 140, 88, 78, 83, 102, 109, 144, 92, 142, 93, 79, 101, 116, 81, 136, 96, 120, 65, 111, 122, 86, 11, 33, 49, 51, 35, 53, 54, 62, 52, 45, 48, 64, 11, 61, 50, 34, 43, 66, 26, 55, 46, 60, 29, 22, 31, 32, 20, 24, 33, 37, 28, 27, 38, 26, 19, 30, 21, 35, 23, 9, 13, 10, 15, 6, 7, 11, 5, 19, 8, 23, 23, 13, Георги С. Раковски 54, 39, 54, 48, 44, 6, 42, 4, 52, 40, 13, 34, 37, 26, 7, 24, 5, 39, 3, 4, 10, 13, 17, 7, 14, 5, 18, 16, 1, 54, Димитър Захариев 53, 52, 56, 18, 14, 8, 5, 52, 33, 3, 16, 10, 20, 56, 2, 30, 28, 65, 53, 35, 55, 45, 51, 33, 21, 47, 49, 37, 32, 39, 43, 41, Димитър Матрозов 2, 1, Драва 5, 3, 7, 10, 6, 4, 12, 3, 8, 5, Дъб 2, 8, Иван Горанчовски 9, 2, 4, Извор 1, 4, 10, 5, Кирил и Методий 15, 19, 12, 8, 9, 3, 1, Ком 17, 13, 1, 21, 10, 14, 31, 7, 18, 4, 19, 23, 8, 14, 5, 9, 2, 3, 25, 15, 11, Лозенец 9, 17, 18, 19, 23, 14, 6, 5, 7, 8, 25, Мак 1, 2, Марин Ганински 2, местност Ибришима Пс, местност Изварковец Канцелария, местност Край Село Имот№091001, Краварник, местност Селска Мера Пс, Милчо Стефанов 4, 2, 9, 7, 5, 6, 1, Минко Т. Драгиевски 25, 20, 17, 14, 27, 11, 13, 22, 7, 7, 5, 3, Мусала 8, 5, 3, Околчица 4, 26, 22, 30, 14, 9, 11, 22, 17, 16, Октомври 26, 21, 23, 1, 2, 25, 4, 5, 7, 20, Октомврийска 30, 32, Охрид 13, 11, Паисий Хилендарски 11, 5, 4, 23, 6, 1, 20, 14, 22, 24, 3, Петко Г. Симеонковски 1, 10, 9, 4, 8, 25, 10, 19, 26, 18, 23, 7, 22, 24, Петко Канчев 47, 22, 14, 30, 33, 32, 20, 45, 51, 7, 29, 37, 35, 11, 31, 23, 5, 10, 8, 39, 53, 21, 43, 2, 5, 3, 4, Петър Т. Нинов 2, 1, 2, 3, ПИ 2 От Масив 96 Имот №096002 1, Рила 5, 6, 10, 12, 4, 8, 19, 4, 2, Русалка 10, 7, 8, 5, 6, Савчо Бренишки 32, 3, 29, 14, 25, 5, 40, 4, 12, 9, 16, 41, 34, 23, 30, 18, 15, 7, 11, 13, 4, 9, 10, Скът 1, Солун 3, 8, 10, 2, 9, Спортна 33, 12, 25, 21, 31, 14, 36, 27, 15, 10, 7, 11, 9, 8, 12, 6, 17, 4, 22, 19, 3, 2, Стара Планина 17, 12, 4, 7, 8, 11, 10, 13, 9, 3, Стоян Войвода 2, 13, 4, 9, 16, 8, 17, 14, 7, 18, 13, 31, 10, 6, 19, 12, 30, Странджа 11, 21, 12, 8, 13, 14, 17, 5, 2, 1, Тинтява 9, 13, 21, 17, 12, 11, 14, 20, 24, 9, 7, 1, 4, 3, Хаджи Димитър 7, 7, 8, 15, 2, 17, 36, 6, 5, 1, 4, Хан Аспарух 25, 7, 3, 23, 15, 6, 8, 10, 1, 35, Христо Ботев 63, 53, 60, 79, 93, 61, 57, 64, 66, 65, 67, 75, 51, 58, 73, 81, 71, 54, 91, 50, 77, 31, 35, 33, 35, 36, 21, 69, 46, 27, В Парка, 37, 38, 29, 40, 39, 50, 34, 24, 48, 17, 20, 18, 42, 8, 19, 3, 6, 11, 12, 16, 1, 10, 5, 2, 1, Цар Асен 10, 18, 2, 3, 9, 8, 9, 81, 20, 14, Цар Симеон I-ви 18, 17, 24, 7, 28, 31, 25, 27, 11, 12, 26, 16, 31, 2, 5, 16, 1-Мту, 3, 1, 10, Шипка 4, 2, 28, УПИ 728/Кв. 35

На 06.01.2021 г. /09:01 - 13:00 ч. / -  Алтимир: Александър Стамболийски 5, 2, 4, 39, 7, 33, 8, 26, 28, 27, 20, 21, 9, 37, 10, 11, 22, 29, 30, 4, 2, 8, 1, Ален Мак 13, 9, 17, 11, Ангел Кънчев 1, 3, 27, 2, 1, Антим I-ви 4, 2, 1, Баба Тонка 21, 22, 15, 20, 19, 17, 34, 1, 4, 6, Божур 1, Васил Левски 21, 25, 6, 1, 4, 12, 3, 23, 9, 10, 7, 37, 29, 37, Велчо М. Хумарски 13, 22, 14, 12, 3, 26, 1, 9, Веслец 4, 3, 2, 1, 15, 11, 22, 20, 16, 13, 14, 12, 24, Вит 2, 1, Витоша 4, 30, 32, 2, 5, 33, 3, 28, Вихрен 17, Водотечна 6, 11, 4, 17, 5, 2, 8, 9, 24, 35, 37, 13, 12, 36, 2, 11, Георги Димитров 5, 134, 94, 104, 132, 108, 106, 103, 72, 118, 90, 74, 138, 63, 114, 80, 76, 121, 82, 67, 77, 140, 88, 78, 83, 102, 109, 144, 92, 142, 93, 79, 101, 116, 81, 136, 96, 120, 65, 111, 122, 86, 11, 33, 49, 51, 35, 53, 54, 62, 52, 45, 48, 64, 11, 61, 50, 34, 43, 66, 26, 55, 46, 60, 29, 22, 31, 32, 20, 24, 33, 37, 28, 27, 38, 26, 19, 30, 21, 35, 23, 9, 13, 10, 15, 6, 7, 11, 5, 19, 8, 23, 23, 13, Георги С. Раковски 54, 39, 54, 48, 44, 6, 42, 4, 52, 40, 13, 34, 37, 26, 7, 24, 5, 39, 3, 4, 10, 13, 17, 7, 14, 5, 18, 16, 1, Димитър Захариев 53, 35, 55, 45, 51, 33, 21, 47, 49, 37, 32, 39, 43, 41, 18, 14, 8, 5, 52, 33, 3, 16, 10, 20, 56, 2, 30, 28, 65, Димитър Матрозов 2, 1, Драва 5, 3, 7, 10, 6, 4, 12, 3, 8, 5, Дъб 2, 8, Иван Горанчовски 9, 2, 4, Извор 1, 4, 10, 5, Кирил и Методий 15, 19, 12, 8, 9, 3, 1, Мак 1, 2, Марин Ганински 2, местност Ибришима Пс, местност Изварковец Канцелария, местност Край Село Имот№091001, Краварник, Милчо Стефанов 4, 2, 9, 7, 5, 6, 1, Минко Т. Драгиевски 25, 20, 17, 14, 27, 11, 13, 22, 7, 7, 5, 3, Мусала 8, 5, 3, Околчица 4, 26, 22, 30, 14, 9, 11, 22, 17, 16, Октомври 26, 21, 23, 1, 2, 25, 4, 5, 7, 20, Октомврийска 30, 32, Охрид 13, 11, Паисий Хилендарски 11, 5, 4, 23, 6, 1, 20, 14, 22, 24, 3, Петко Г. Симеонковски 1, 10, 9, 4, 8, 25, 10, 19, 26, 18, 23, 7, 22, 24, Петко Канчев 47, 22, 14, 30, 33, 32, 20, 45, 51, 7, 29, 37, 35, 11, 31, 23, 5, 10, 8, 39, 53, 21, 43, 2, 5, 3, 4, Петър Т. Нинов 2, 1, 2, 3, ПИ 2 От Масив 96 Имот №096002 1, Рила 5, 6, 10, 12, 4, 8, 19, 4, 2, Русалка 10, 7, 8, 5, 6, Савчо Бренишки 32, 3, 29, 14, 25, 5, 40, 4, 12, 9, 16, 41, 34, 23, 30, 18, 15, 7, 11, 13, 4, 9, 10, Скът 1, Спортна 33, 12, 25, 21, 31, 14, 36, 27, 15, 10, 7, 11, 9, 8, 12, 6, 17, 4, 22, 19, 3, 2, Стоян Войвода 2, 13, 4, 9, 16, 8, 17, 14, 7, 18, 13, 31, 10, 6, 19, 12, 30, Странджа 5, 2, 1, Тинтява 9, 13, 21, 17, 12, 11, 14, 20, 24, 9, 7, 1, 4, 3, Хаджи Димитър 7, 7, 8, 15, 2, 17, 36, 6, 5, 1, 4, Хан Аспарух 25, 7, 3, 23, 15, 6, 8, 10, 1, 35, Христо Ботев 63, 53, 60, 79, 93, 61, 57, 64, 66, 65, 67, 75, 51, 58, 73, 81, 71, 54, 91, 50, 77, 31, 35, 33, 35, 36, 21, 69, 46, 27, В Парка, 37, 38, 29, 40, 39, 50, 34, 24, 48, 17, 20, 18, 42, 8, 19, 3, 6, 11, 12, 16, 1, 10, 5, 2, 1, Цар Асен 14, Цар Симеон I-ви 18, 17, 24, 7, 28, 31, 25, 27, 11, 12, 26, 16, 31, 2, 5, 16, 1-Мту, 3, 1, 10, Шипка 4, 2, 28, УПИ 728/Кв. 35

На 06.01.2021 г. /09:01 - 09:10 ч.; 12:50 - 13:00 ч. / -  Бяла Слатина: Герена ПИ101036 ЕКАТТЕ07702

На 06.01.2021 г. /10:01 - 15:00 ч. / -  Габаре: Габар 9, 8, 5, 7, 1, 6, 3, Гаврил Генов 6, Георги Димитров 36, Детски Мир 6, 14, 12, 18, 3, Дреновица 13, 15, 5, 32, 20, 9, 24, 22, 34, Искър 2, 4, 1, Калето 1, 3, 2, 5, Лозарска 12, 2, 13, 1а, 8, 6, 16, Мир 1, Петко Лалов 5, Тодор Дончов 2, 4, 3, 1, Тодор Павлов 11, 19, 26, 16, 22, 21, 20, 24, 5, 13, 3, 4, 18, 6, 2

На 06.01.2021 г. /09:01 - 09:10 ч.; 12:50 - 13:00 ч. / -  Галиче: 1-ви Май 1, 23-ти Септември 16, 12, 10, 14, 13, 5, 4, 4, 5, 6, 10, 2, 24, 12, 1, 26, 28, 3, 8, 12, 8-ми Март 1, 7, 2, 4, Арда 9, 6, 13, 180, 1, 3, 5, 2, Батак 6, 15, 2, 13, 7, 9, 5, Беласица 2, 1, 2, Биволарките, Бузлуджа 6, 5, 8, 2, 14, 3, 4, 9, Вардар 2, Васил Априлов 2, 21, 23, 6, 13, 17, 7, 1, 4, 19, 5, 15, Васил Левски 2, 8, 5, 1, 10, 7, 4, 6, 12, 14, 15, 10, Вит 19, 15, 18, 21, 10, 2, 12, Витиня 8, 1, Витоша 14, 6, 9, 4, 5, 8, 1, 11, 3, 7, 16, 14, Водотечна 10, 4, 6, 18, 30, 7, 1, 14, 8, 20, 16, Войвода 1, 6, 5, Върбица 7, 6, 9, 1, 5, Ген. Владимир Заимов 2, 4, 1, 11, 3, 9, 12, Ген. Леонов 5, 2, Ген. Скобелев 2, 4, 10, 12, 1, Ген. Столетов 12, 10, 9, 14, 13, 6, Гео Милев 7, 5, 14, 2, 4, 8, 6, 1, 3, Георги Бенковски 25, 13, 11, 26, 22, 5, 4, 19, 23, 18, 24, 8, 10, 27, 17, 15, 43, 53, 37, 44, 49, 15, 35, 39, 34, 45, 11, 41, 47, 42, 17, 32, Георги Димитров 57, 24, 47, 56, 43, 38, 61, 27, 29, 39, 35, 42, 20, 25, 32, 11, 40, 23, 44, 51, 53, 37, 55, 59, 30, 36, 28, 24, 37, 10, 7, 17, 21, 16, 19, 1, 12, 14, 4, 2, 8, 6, 9, 5, 3, Георги С. Раковски 2, 8, 3, 6, 14, 15, 5, 7, 9, 16, 10, 11, 1, 13, 17, Гълъбец 1, Д-Р Петър Берон 4, 16, 5, 1, 7, 20, 2, 2, Димитър Благоев 14, 8, 10, 11, 13, 2, 3, 5, 7, 1, 12, 15, 20, 22, 18, 16, 17, 19, 17, 19, 20, Дунавец 1, 4, 2, 5, 3, 5, Евлоги Георгиев 2, Елин Пелин 10, 1, 3, 4, 6, 10, Железна 3, 11, 5, 14, 7, 3, 13, Загоре 17, 19, 3, 4, Звезда 9, 5, 8, 3, Здравец 6, 9, 1, 17, 11, 16, 5, Златица 5, Златна Панега 2, 4, 3, 7, 1, Зорница 5, 3, Ивайло 2, 5, 3, 1, 2, Иван Вазов 2, 1, 10а, 11, 10, 8, 4, 9, 5, 26, 30, 42, 21, 40, 36, 28, 16, 23, 25, 38, 20, 44, 18, 32, 36, 38, Иглика 7, 6, 8, 4, 3, 11, 1, 2, 5, 7, 9, 13, 14, 3, извън регулация 15, 25, 28, 43, 21, 16, 14, 22а, 18, 41, 8, 9, 31, 11, 34, 38, 2, 30, 14а, 5, 3, Изгрев 7, 5, 1а, 13, 25, 14, 5, 27, 10, 37, 12, 15, 18, 6, 13, 21, Илинден 1, 3, 1, 2, Искър 4, Квартал 97, Кирил и Методий 3, 8, 2, 3, 5, 2, 8, 12, 20, 23, 24, 17, 22, 14, 43, 42, 7, 21, 9, 19, Княз Дондуков 10, 7, 2, 4, 3, 5, Козлодуй 17, 19, 11, 12, 8, 7, 10, 1, 5, 9, 3, 6, Кокиче 8, 5, 4, 2, 7, 3, Коста Златарев 22, 11, 14, 7, 12, 8, 13, 4, 5, 10, 3, 17, 2, 11, 9, 1, 19, 27, 26, 26, 11, 37, 38, 21, 33, 18, 41, 31, 43, 29, 39, Ленин 2, 1, 9, Месност Горното Ливаде Извън Регулация, Митко Палаузов 8, 6, 4, Морава 5, 7, 11, 23, 9, 25, Москва 9, 5, 7, 3, 1, Мургаш 5, 2, Мусала 2, 10, 5, 1, 11, 3, Никола Вапцаров 1, 10, 9, 2, 8, 4, 30, 8, 14, 30, 50, 26, 48, 12, 52, 10, 62, 18, 6, 56, 58, 13, 30, 60, 20, 4, 15, 22, 34, 54, 33, 16, 32, Никола Обретенов 3, 21, 5, 6, 7, 10, 4, 1, 9, 12, 18, 11, 2, 19, 8, 13, Оборище 33, 6, 34, 3, 4, 14, 22, 5, 33а, 16, 1, 2, 10, 21, 24, 19, 17, 25, 26, 20, 16, Огоста 39, 37, 38, 1а, 22, 15, 38, 20, 45, 13, 29, 17, 23, 47, 46, 7, 37, 36, 2, 1, 43, 14, 3 А, 18, 16, 39, 3, 25, 19, Освобождение 1, 2, 3, 9, Павел Вежинов 3, Паисий Хилендарски 1, 5, 8, 11, 3, 4, Панайот Волов 18, 15, 9, 7, 13, 10, 1, 12, 6, Панайот Хитов 18, 8, 26, 19, 36, 20, 30, 7, 11, 22, 6, 34, 24, 15, 10, 16, 3, 1, 6, 2, 4, 8, 12, 14, 20, Партизанска 2, 11, 18, 16, 10, 22, 14, 1, 18, 16, 5, 6, 8, 3, Пейо Яворов 12, 10, 4, 6, Петко Р. Славейков 6, 21, 19, 2, 12, 7, 15, 10, 1, 9, 4, 16, 11, 23, 17, 18, 3, 45, 43, 44, 41, 46, 42, 13, 10, 26, 31, 39, 22, 47, 34, 40, 28, 21, Пирин 7, 4, 5, 1, 16, 23, 27, 8, 1, 5, 3, 9, 1а, 4, 11, Площад 819, Победа 3, 17, 9, 3, 19, 2, 15, 4, 10, 1, Радецки 8, 1, 10, 5, 4, Рила 2, 4, 1, 3, 9, 7, 6, 5, 7, 25, 35, Сергей Румянцев 30, 23, 6, 5, 15, 25, 10, 31, 35, 9, 12, 29, 17, 27, 13, 1, 37, 20, 8, 16, Скът 6, 1, 1, Солунска 11, 2, 17, 9, 7, 13, 25, София 1, 3, 5, Странджа 1, Струма 4, 9, 5, 2, 4, 6, 3, 8, 7, 20, Теменуга 3, 4, 6, Тодор Каблешков 5, 3, 19, 8, 6, 20, 1, 4, 14, Тракия 3, 1, 5, 4, 2, 3, Трънска 2, 3, Търговска 2, УПИ Vііі 818 Кв. 55, Хаджи Димитър 16, 14, 18, 8, 12, 10, Христо Ботев 5, 2, 9, 12, 8, 3, 11, 6, 1, 10, 13, 14, 7, 4, 4, 9, 35, 29, 19, 39, 30, 28, 24, 32, 41, 12, 45, 33, 10, 16, 23, 25, 26, 17, 42, 40, 38, 36, 43, 22, 27, 2, 3, Христо Смирненски 7, 11, 3, 6, 13, 8, 18, 16, 14, 9, 1, 10, 12, 15, 4, 13, 3, 15, 22, 26, 30, 24, 34, 28, 32, 17, Цар Асен 10, 11, 8, 9, 12, 6, 7, 2, 1, 4, Цар Иван Шишман 5, 4, 9, Цар Калоян 2, 3, 5, Цар Симеон I-ви 25, 14, 3, 6, 17, 25, 24, 33, 31, 21, 8, 19, 20, 12, 9, 18, 23, 16, 13, 8, 3, 4, 5, 1, 10, 6, Чайка 13, 8, 3, 10, 11, 2, 6, 14, 7, 1, Янко Забунов 8, 4, 6, 7, 19, 1, 5, 11, 15, 24, 30, 19, 25, 16, 18, 14, 20, 17, 10, 5, 13, Янко Сакъзов 9, 2, 3, 1, 8, 4, М-Ст Гола Поляна

На 07.01.2021 г. /10:01 - 15:00 ч. / -  Бъркачево: Александър Стамболийски 22, 26, 7, 18, 28, 36, 20, 32, 30, 24, 34, Безименна 1, Васил Коларов 17, 11, 5, 13, 16, 7, 15, 22, 12, Васил Левски 11, 24, 38, 32, 22, 36, 17, 26, 14, 28, 13, 1, 7, Георги Димитров 19, 25, 28, 29, 27, 52, 44, 36, 42, 35, 46, 31, 37, Георги С. Раковски 24, 28, 20, 26, 25, 13, 29, Димитър Благоев 21, 23, 19, Любен Каравелов 1, 11, 21, Маршал Толбухин 1, 10, Никола Вапцаров 16, 8, 4, 6, 22, 14, Странджа 10, 16, Цар Калоян 13, 14, 2, 5, 9, 11, 1, 8, 12, Шипка 6, 14, 7, 16, 12, 1, 9, 18, Юрий Гагарин 9, 5, 8, 10, 1, 3, 13

На 08.01.2021 г. /10:01 - 15:00 ч. / -  Попица: Алеко Константинов 1, 9, 22, 2, 12, 4, 23, Ангел Кънчев 18, 15, 31, 27, 25, 13, 20, 29, 2, 14, 24, 16, Витоша 12, Воден 11, 13, Охрид 11, 24, 18, 15, 23, Струма 16, 15, 17, 14, 13, 10, Христо Ценов 75, Шипка 48, 39, 58, 51, 50, 57, 46, 44, 56, 61, 59, 54, 52

Община Криводол  

На 05.01.2021 г. /08:30 - 10:00 ч. / На 08.01.2021 г. /15:30 - 17:00 ч. / -  Криводол: 23-ти Септември 13, 9, 15, 1, 5, 7, Алеко Константинов 1, 15, 13, 3, 8, 12, Александър Пушкин 14, 15, 17, 10, 12, 6, 4, 8, 16, Александър Стамболийски 15, 4, 36, 2, 17, 34, 20, 28, 8, 1, 21, 24, 11, 5, 18, 19, 6, 13, 30, 16, 14, 20, 26, Арда 20, 6, 5, 24, 19, 8, 18, 7, 16, 13, 1, 4, 10, 2, 12, 21, Бачо Киро 14, 16, 11, 5, 6, 2, 7, 12, 8, 10, 4, Борова Гора 5, 8, 4, 1, 13, 11, 7, 10, 2, 9, Ботуня 4, 4, 1, 9, 8, 3, 5, 11, 13, 7, 15, 2, Васил Априлов 1, 10, 9, 11, Васил Левски 54, 41, 44, 50, 37, 35, 29, 46, 33, 42, 48, 39, 52, 56, 27, 19, 21, 36, 25, 21 А, 28, 34, 23, Вела Пеева 21, 18, 20, 25, 28, 24, 23, 22, 16, 26, 19, 17, 7, 6, 13, 12, 5, 2, 9, 4, 10, 8, 14, 15, 3, 1, Венера 6, 1, 2, Витоша 2, 7, 1, 9, Върбанчовец 15, 20, 23, 13, 10, 21, 9, Гаврил Генов 20, 5, 16, 12, 6, 3, 2, 11, 15, 4, 1, 14, 13, 19, 7, Ген. Глухов, Ген. Леонов 1, 10, 3, 2, Ген. Скобелев 17, 19, 13, 14, 6, 7, 12, 3, 18, 22, 2, 5, Гео Милев 6, 2, 1, 3, 11, 5, 10, 7, 15, 4, 17, 16, 13, 14, Георги Дамянов 11, 1, 2, 10, 63, 6, 17, 16, 18, 19, 8, 12, 4, 13, 3, 5, 9, Георги Димитров 2, 2, 1а, 19, 10, 24, 17, 28, 18, 30, 16, 21, 11, 9, 23, 3, 13, 4, 26, 14, 7, 6, 5, 27, 1, 15, 22, 50, 31, 49, 33, 37, 53, 45, 47, 40, 41, 29, 55, 34, 42, 43, 38, 39, 44, 51, 36, 35, 46, Георги С. Раковски 41, 32, 43, 37, 34, 39, 45, Димитър Благоев 17, 14, 7, 27, 3, 9, 29, 20, 8, 15, 10, 11, 2, 36, 5, 16, 4, 7а, 25, 31, 12, 18, 11, 74, 71, 62, 67, 60, 65, 69, 76, 66, 63, 93, 68, 80, 64, 78, 70, 61, 85, 102, 90, 81, 84, 101, 96, 86, 73, 104, 77, 79, 91, 92, 75, 88, 83, 100, 87, 99, 94, 89, 39, 47, 51, 50, 45, 52, 37, 56, 40, 35, 33, 46, 53, 42, 59, 38, 43, 57, 21, 49, 58, 44, 55, 41, 16, Дунав 8, 2, 5, 3, 6, 7, 10, Елин Пелин 19, 21, 15, 8, 7, 4, 9, 2, 3, 1, Ивайло 14, 17, 11, 6, 12, 7, 9, 1, 8, 13, 10, Иван Рилски 2, 4, Индже Войвода 6, 10, 8, Искър 2, 8, 6, 3, 4, Йордан Лютибродски 12, 7, 5, 6, 4, 10, 3, 8, 14, 1, Кирил и Методий 9, 5, 8, 1, 7, 15, 6, 10, 8а, 4, Комсомолска 11, 2а, 9, 1, 7, 7а, 13, Крайна 29, 2, 10, 9, 34, Куманица 14, 12, 8, 20, 18, 16, 6, Ленин 22, 50, 14, Малчика 17, 1, 18, 30, 20, 15, 14, 16, 13, 12, 2, 4, 19, 28, 9, 21, 29, 23, 11, 7, 5, 5а, 26, Маршал Суворов 3, 6, 12, 5, 9, 2, 8, 14, 7, 1, 2а, Маршал Толбухин 7, 1, 6, 16, 10, 8, 4, 14, 5, 3, 20, 9, 22, 18, 2, 2, Мир 5, 4, Мусала 2, 3, 8, 4, 7, 1, Никола Вапцаров 5, 19, 3, 8, 16, 21, 12, 10, 9, 15, 14, 13, 7, 4, 6, 23, Олег Кошевой 9, 18, 6, 7, 5, 1, 17, 13, 10, 2, 14, 3, 14, Опълченска 2, 6, 5, 3, 1, 8, Освобождение 27, 13, 12, 7, 52, 13, Панайот Волов 5, 6, 2, 4, 1, Пеньо Пенев 17, 19, 5, 7, 3, 6, 11, 18, 9, 4, 1, 22, 27, 10, 25, 8, 24, Плиска 6, 7, 4, 2, 9, 10, 3, 5, 8, 12, Поп Андрей 1, Преслав 11, 19, 9, 22, 14, 13, 15, 16, 17, 10, Радецки 7, 2, 11, 1, 8, 6, 14, 10, 3, 12, 4, 5, 13, 1, Райко Даскалов 5, 3, 7, 25, 13, 17, 23, 1а, 11, 9, 1, 21, 19, Райна Княгиня 8, 5, 1, 2, 9, 4, 7, 11, Река Марица 2, 3, 6, 1, 5, Рила 1, 17, 25, 7, 8, 35, 9, 11, 2, 27, 13, 21, 6, 37, 23, 10, 12, 3, 14, 5, 29, 16, 39, 4, 15, Сан Стефано 4, 10, 1, 2, Септемврийска Слава 3, 6, 4, 1, 8, 9, 10, 1, 9, 11, 10, Сергей Румянцев 3, 1, 7, 2, 5, 4, Синчец 1, Спартак 3, 5, Средна Гора 15, Стара Планина 1, 3, 5, 6, 4, Тавтиомозис 11, 6, 7, 9, 15, 5, 13, 1, 4, 12, 2, 10, 8, 17, Тепето 14, 9, 7, 11, 10, 16, 13, 2, 8, 17, 12, 5, 18, 15, 1, Томин Мост 3, 18, 2, 7, 19, 20, 24, 9, 12, 14, 10, 15, 21, 13, 11, 22, 26, 5, 4, 1, 8, 28, 16, 17, Филип Тотю 8, Фридрих Енгелс 35, 1, 12, 3, 5, 11, 33, 4, 2, 17, 19, 23, 15, 13, 9, 10, 29, 21, 25, 39, 53, 47, 22, 45, 18, 51, 43, 24, 8, 26, 49, 41, 20, 12, 64, 55, 37, Хан Омуртаг 4, 1, 12, 5, 8, 10, 9, 7, 13, 18, 14, 11, 6, 16, 3, 20, 24, 19, 22, Христо Ботев 53, 42, 39, 43, 55, 31, 30, 20, 22, 28, 45, 32, 24, 29, 17, 19, 34, 36, 33, 44, 15, 49, 26, 18, 40, Христо Михайлов 5, 13, 20, 4, 28, 10, 12, 11, 3, 6, 30, 7, 16, 33, Христо Смирненски 12, 2, 6, 2а, 4, 8, 48, 40, 42, 44, 46, 28, 18, 26, 36, 20, 21, 16, 46, 2, 34, 22, 24, Цанко Церковски 5, 7, 14, 4, 2, 11, 9, 3, 6, Цар Самуил 14, Чавдар 4, Юрий Гагарин 1, 23, 12, 19, 18, 29, 31, 14, 10, 25, 7, 16, 13, 17, 21, 9, 4, 11, 8, 2, Янко Забунов 9, 11, 15, 10, 4, 17, 5, 13, 2, 7, 14, 1, 10а, 12, 6, 3, 8, Янтра 3, 5, 8, 1, 4

На 05.01.2021 г. /09:15 - 10:00 ч. / На 08.01.2021 г. /15:30 - 16:30 ч. / -  Криводол: Александър Стамболийски 10, УПИ/Парцел 7, 2, Ангел Кънчев 16, 12, 13, 8, 3, 6, 14, 9, 5, Васил Левски 3, 18, 13, 21, 22, 20, 28, 24, 15, 11, 9, 17, Ген. Глухов 4, 6, 16а, 1, 16, 7, 18, Георги Димитров 83, Георги С. Раковски 31, Карл Маркс 3, 1, 9, 7, 5, Комсомолска 1, Ленин 42, 37, 36, 1, 40, 39, 44, 12, 14, 41, 38, 10, 43, 22, 34, Лиляна Димитрова 2, 1, 14, 5, 8, 3, 4, 12, Митко Палаузов 1, 9, 4, 3, 2, 5, 6, 10, 12, 14, 8, 24, 22, Млада Гвардия 11, 2, 8, 12, 4, 80, 7, 6, 5, 22, 26, 3, 7, 20, 14, 18, Освобождение 1, 13, 23а, 25, 27а, 26, 13, 48, 11, 27 2, 2, 1, 27, 21, 10, 14, 19, 24, Х-ти Конгрес 4, 8, 10, 2, 6

Община Хайредин  

На 05.01.2021 г. /09:01 - 16:00 ч. / -  Рогозен: 23-ти Септември 2, 1, 9-ти Септември 1, 7, 9, 5, 6, 9-ти Септември 12, 6, 18, 10, 29, 25, 20, 33, 35, 1, 23, 15, 15а, 8, Уо№18, 4, 13, 31, 17, 16, Александър Стамболийски 47, Васил Левски 6, 3, 10, 5, 9, 4, 15, 11, 2, 8, 1, 19, 7, Гаврил Генов 4, 1, 2, 2 А, Георги Бързаков 1, 2, 3, 4, 8, 5, 7, 6, Георги Димитров 9, 6, 5, Георги С. Раковски 1, 2а, 3, 2, Герго Кр. Манчев 1, 18, Кирил и Методий 10, Кирил и Методий 3 А, 6, 3, 4, 7, 5, 10, 11, 12, 14, 2, 8, 6 А, Маршал Толбухин 19, Никола Вапцаров 14, Оборище 30, Патриарх Евтимий 3, 15, 5, 2, 13, 1, 8, 11, 7, 9, 6, 17, 4, 16, Преспа 1, Софроний Врачански 2, Тодор Брусарски 2, 9, 5, 3, 10, 6, 1, 4, УПИ 4 261 Кв52, Хан Кубрат 14, 2, 6, 10 А, 18, 5, 8, 7, 21, 4, 19, 1, 17, 3, Христо Ботев 27, 20, 28, 21, 34, 22, 42, 26, 25, УО 1, 32, 13, 15, 36, 11, 24, Христо Ботев 52, 48, 31, 39, 33, 46, 99, Христо Михайлов 4, 8, 7, 2, 6, 3, Христо Михайлов 4, 13, 1, 15, Христо Смирненски 6, 2, 3, 8, 4, 5

На 06.01.2021 г. /09:01 - 16:00 ч. / -  Рогозен: 23-ти Септември 2, 1, 9-ти Септември 12, 6, 18, 10, 29, 25, 20, 33, 35, 1, 23, 15, 15а, 8, Уо№18, 4, 13, 31, 17, 16, 9-ти Септември 1, 7, 9, 5, 6, Александър Стамболийски 47, Васил Левски 6, 3, 10, 5, 9, 4, 15, 11, 2, 8, 1, 19, 7, Гаврил Генов 4, 1, 2, 2 А, Георги Бързаков 1, 2, 3, 4, 8, 5, 7, 6, Георги Димитров 9, 6, 5, Георги С. Раковски 1, 2а, 3, 2, Герго Кр. Манчев 1, 18, Кирил и Методий 10, Кирил и Методий 3 А, 6, 3, 4, 7, 5, 10, 11, 12, 14, 2, 8, 6 А, Маршал Толбухин 19, Никола Вапцаров 14, Оборище 30, Патриарх Евтимий 3, 15, 5, 2, 13, 1, 8, 11, 7, 9, 6, 17, 4, 16, Преспа 1, Софроний Врачански 2, Тодор Брусарски 2, 9, 5, 3, 10, 6, 1, 4, УПИ 4 261 Кв52, Хан Кубрат 14, 2, 6, 10 А, 18, 5, 8, 7, 21, 4, 19, 1, 17, 3, Христо Ботев 27, 20, 28, 21, 34, 22, 42, 26, 25, УО 1, 32, 13, 15, 36, 11, 24, Христо Ботев 52, 48, 31, 39, 33, 46, 99, Христо Михайлов 4, 8, 7, 2, 6, 3, Христо Михайлов 4, 13, 1, 15, Христо Смирненски 6, 2, 3, 8, 4, 5

На 07.01.2021 г. /09:01 - 16:00 ч. / -  Рогозен: 23-ти Септември 2, 1, 9-ти Септември 1, 7, 9, 5, 6, 9-ти Септември 12, 6, 18, 10, 29, 25, 20, 33, 35, 1, 23, 15, 15а, 8, Уо№18, 4, 13, 31, 17, 16, Александър Стамболийски 47, Васил Левски 6, 3, 10, 5, 9, 4, 15, 11, 2, 8, 1, 19, 7, Гаврил Генов 4, 1, 2, 2 А, Георги Бързаков 1, 2, 3, 4, 8, 5, 7, 6, Георги Димитров 9, 6, 5, Георги С. Раковски 1, 2а, 3, 2, Герго Кр. Манчев 1, 18, Кирил и Методий 3 А, 6, 3, 4, 7, 5, 10, 11, 12, 14, 2, 8, 6 А, Кирил и Методий 10, Маршал Толбухин 19, Никола Вапцаров 14, Оборище 30, Патриарх Евтимий 3, 15, 5, 2, 13, 1, 8, 11, 7, 9, 6, 17, 4, 16, Преспа 1, Софроний Врачански 2, Тодор Брусарски 2, 9, 5, 3, 10, 6, 1, 4, УПИ 4 261 Кв52, Хан Кубрат 14, 2, 6, 10 А, 18, 5, 8, 7, 21, 4, 19, 1, 17, 3, Христо Ботев 52, 48, 31, 39, 33, 46, 99, Христо Ботев 27, 20, 28, 21, 34, 22, 42, 26, 25, УО 1, 32, 13, 15, 36, 11, 24, Христо Михайлов 4, 13, 1, 15, Христо Михайлов 4, 8, 7, 2, 6, 3, Христо Смирненски 6, 2, 3, 8, 4, 5

На 08.01.2021 г. /09:01 - 16:00 ч. / -  Рогозен: 23-ти Септември 2, 1, 9-ти Септември 12, 6, 18, 10, 29, 25, 20, 33, 35, 1, 23, 15, 15а, 8, Уо№18, 4, 13, 31, 17, 16, 9-ти Септември 1, 7, 9, 5, 6, Александър Стамболийски 47, Васил Левски 6, 3, 10, 5, 9, 4, 15, 11, 2, 8, 1, 19, 7, Гаврил Генов 4, 1, 2, 2 А, Георги Бързаков 1, 2, 3, 4, 8, 5, 7, 6, Георги Димитров 9, 6, 5, Георги С. Раковски 1, 2а, 3, 2, Герго Кр. Манчев 1, 18, Кирил и Методий 10, Кирил и Методий 3 А, 6, 3, 4, 7, 5, 10, 11, 12, 14, 2, 8, 6 А, Маршал Толбухин 19, Никола Вапцаров 14, Оборище 30, Патриарх Евтимий 3, 15, 5, 2, 13, 1, 8, 11, 7, 9, 6, 17, 4, 16, Преспа 1, Софроний Врачански 2, Тодор Брусарски 2, 9, 5, 3, 10, 6, 1, 4, УПИ 4 261 Кв52, Хан Кубрат 14, 2, 6, 10 А, 18, 5, 8, 7, 21, 4, 19, 1, 17, 3, Христо Ботев 52, 48, 31, 39, 33, 46, 99, Христо Ботев 27, 20, 28, 21, 34, 22, 42, 26, 25, УО 1, 32, 13, 15, 36, 11, 24, Христо Михайлов 4, 13, 1, 15, Христо Михайлов 4, 8, 7, 2, 6, 3, Христо Смирненски 6, 2, 3, 8, 4, 5

 

Подробна информация за засегнатите райони можете да намерите на сайта на ЧЕЗ Разпределение в секция „Графици“, на адрес http://www. cez-rp. bg/bg/grafIcI/grafIk-na-planIranI-remontI/. Можете да се възползвате и от онлайн приложението „Аварии, текущи ремонти и планирани прекъсвания“ на cez-rp. bg, за да получите информация в реално време за всички планирани и непланирани прекъсвания на електрозаxранването и за очакваното време за възстановяване му. Освен посочените по-горе срокове, с цел обезопасяване на съоръженията за работа, осигуряване на алтернативно захранване и последващо включване на съоръженията, върxу които са извършвани планирани дейности, се налагат кратковременни оперативни превключвания на електрозахранването, чиято продължителност е под 5 минути

Ръководството на дружеството поднася извинения на своите клиенти за създадените неудобства от планираните прекъсвания на електрозаxранването.
2020-12-31 11:25:34