5 младежки инициативи от община Мездра ще получат финансиране по проект на Младежки център-Враца

5 младежки инициативи от община Мездра ще получат финансиране по проект на Младежки център-Враца

Пет креативни идеи на млади хора на възраст между 14 и 29 г. от община Мездра бяха одобрени за финансиране по проект „Младежки инициативи „Създаваме заедно“ 2020“ на Младежки център - Враца. Те ще бъдат подпомогнати с по 1 000 лв., за да бъдат реализирани. Това са проектите „Кът за творчество и отдих“ на „Злидолски младежи“ от с. Злидол, „Да оставим добра памет на земята - прави добро и предай на поколенията“ на „Млади доброволци“ от с. Зверино, „Клуб настолни игри“ на „Побеждаваме заедно“ от с. Лик, „С чиста вяра в сърцата“ на „Балкански лъвове“ от с. Очиндол и „Начин на живот на предците ни“ на „Да съхраним българското“ от с. Моравица.

Останалите младежки инициативи, които получиха одобрение, са „Искрите на древния огън“ на „Огнена група „FireLab“ - гр. Враца, „Заедно за пътна безопасност“ на “Випуск 2011 „Заедно за пътна безопасност“ - гр. Роман, „Спортно табло за Враца“ на „Млади и зелени“ - гр. Враца, „Великденска творческа работилница в община Козлодуй за деца и младежи с намалена възможност за социална адаптация“ на „Великденска радост“ - гр. Козлодуй, „Заедно в различието в областта на спорта“ на „Спортна младеж“ - гр. Козлодуй, „Създаваме заедно“ на „Street boys” - с. Главаци, „Free zone” на „Олимпийците“ - с. Михайлово, „Заедно“ на „N.G.A” - гр. Враца, „Малък еколог“ на „Непобедимите“ - с. Михайлово и „Създаване на клуб младежки дейности в с. Горно Пещене“ нa “Friends“ - с. Горна Пещене.

От постъпилите 24 кандидатури 6 младежки инициативи не са одобрени за финансиране. Сред тях е един проект от община Мездра - „Изграждане на сцена за провеждане на тържества и мероприятия“ на „Бъдеще за Моравица“ - с. Моравица. Други 4 проекта не отговарят на условията, заложени в статута на „Създаваме заедно“, поради което не подлежат на оценяване.

Младежките инициативи „Създаваме заедно“ 2020 са част от дейностите по изпълнение на Проект „Младежки център Враца - фактор за развитие на Северозапада“, финансиран чрез Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство.


1
2
3


2020-12-18 18:02:55