Подпомогнаха над 1300 уязвими лица

Подпомогнаха над 1300 уязвими лица

С посредничеството на Общинския център за социални услуги и дейности (ОЦСУД) през 2020 г. са подпомогнати с хранителни продукти повече от 1 300 уязвими лица и семейства от община Мездра, информира директорът на центъра Наталия Христова-Горанова.

Под формата на дарения от Фондация „Българска хранителна банка“ през тази година на няколко транша са получени хранителни продукти, които отговарят на европейските изисквания за безопасност на храните и са години за консумация. С тях е разнообразена храната на 235 потребители от Домашния социален патронаж и на 20-те потребители в Дома за стари хора.

ОЦСУД - Мездра и „Българска хранителна банка“ си партнират от месец май 2019 г. Досега даренията, предоставени на социалния център от фондацията под формата на хранителни продукти, възлизат на приблизително 43 000 лв.

По Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане през тази година са разпределени 1 254 хранителни пакети на уязвими лица и семейства, подпомагани на различни основания от Дирекция „Социално подпомагане“. 904 едночленни и двучленни семейства са получили по един пакет, а 168 тричленни и по-големи семейства - по два пакета. Всеки пакет съдържа 16 вида хранителни продукти с общо тегло 22,710 кг.

Същевременно през 2020 г. Община Мездра е продължила да осигурява за собствена сметка автомобилен превоз на тежкоболни пациенти до лечебни заведения във Враца и София. От тази социална услуга са се възползвали 10 пъти жители на Мездра, Моравица и Горна Бешовица.  
2020-12-18 14:05:17