Обсъдиха план-сметката за чистотата в Мизия

Обсъдиха вдигането на такса битови отпадъци в Мизия

 Онлайн, от Община Мизия проведоха първото обществено обсъждане на проекта за решение на Общински съвет за одобряване на план-сметката за такса „Битови отпадъци“ за 2021 год. и проекта на план – сметка за приходите и разходите за такса „Битови отпадъци“ за 2021 год. на община Мизия. В него с мнения се включиха жители от общината.

Днес предстои и заседание на местния парламент, което заради пандемията ще е чрез видеоконференция. Всеки гражданин може да се включи в заседанието в т. "Изказвания, питания, становища и предложения на граждани" от дневния ред. Необходимо е да потвърдите участие до 09:00 часа на 17.12.2020 г. на електронен адрес [email protected]. Посочете име, организация, населено място и актуален е-мейл адрес, за да получите код за достъп и парола за участие.
2020-12-17 17:55:11