Читалищна библиотека обогати книжния си фонд

Читалищна библиотека обогати книжния си фонд

За трета поредна година НЧ "Просвета 1925" - гр. Мездра реализира успешно проект по Програма "Българските библиотеки - съвременни центрове за четене и информираност" на Министерство на културата. Той беше одобрен за финансиране във втората конкурсна сесия на Програмата за 2020 г. Съгласно правилата за кандидатстване, финансовата подкрепа за читалищните библиотеки, които обслужват населени места с над 5 000 жители, е в размер на до 5 000 лв.

Проектът на читалищната библиотека в Мездра е на обща стойност около 4 000 лв. С предоставените средства тя обогати своя книжен фонд с 403 тома актуални заглавия от 48 издателства - художествена и научна (отраслова) литература, художествена литература за деца и младежи, както и енциклопедични издания. Целият проект е реализиран чрез Книжна борса "Колхида".

Миналата година НЧ "Просвета 1925" спечели и реализира проект по същата програма на обща стойност малко над 1 000 лв., а по-миналата - за приблизително 2 500 лв.
2020-12-16 15:05:03