Кмет излезе със строга заповед

Кмет излезе със строга заповед

Кметът на община Мездра Иван Аспарухов издаде заповед за спазване на противопожарните изисквания през есенно-зимния сезон 2020/2021. В документа са дадени ясни указания за спазването на стриктни мерки през зимния период. Ето и пълния текст на заповедта на Иван Аспарухов:

 НАРЕЖДАМ:

  1. Забранявам в сградата на Общинска администрация - Мездра да се използват отоплителни електронагревателни уреди.
  2. Забранявам тютюнопушенето в сградата на Общинска администрация - Мездра.
  3. Кметовете и кметските наместници на населени места от община Мездра:

3.1. Да издадат заповед, в която да се определят вида и мястото на отоплителните уреди, отговорници, местата за съхранение на твърдо гориво и изхвърляне на сгурията;

3.2. Да организират проверка на годността на отоплителните тела, коминни и ел. инсталации.

  1. При влошаване на метеорологичната обстановка и снеговалеж, да се подава незабавна информация за състоянието на пътищата в населените места на територията на община Мездра ежедневно от 06:00 ч. до 18:00 ч. на оперативния дежурен в Общинска администрация - Мездра.
  2. Да се организира зазимяване на водоемите, пожарните хидранти и противопожарните съоръжения.

В срок до 31.12.2020 г. да се докладва писмено за изпълнението на заповедта.

Настоящата заповед да се доведе до знанието на лицата, които касае, за изпълнение.

Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на кметовете и на кметските наместници на съответните населени мяста и на инж. Светлана Мицева - секретар на Община Мездра.

 
2020-12-11 10:14:40