Мездра е готова за зимното почистване на пътищата

Мездра е готова за зимното почистване на пътищата

Общинско предприятие (ОбП) „Чистота“ е в готовност за зимно поддържане на уличната мрежа в гр. Мездра през сезон 2020/2021, увери неговият управител инж. Тодор Христов. За целта предприятието разполага със специализирана техника, която е преминала технически преглед: шест машини, оборудвани със снегоринни дъски, а три от тях - и с пясъкоразпръскващи устройства тип „Торнадо“. Осигурени са необходимите количества техническа сол и пясък.

Изготвен е график за движение на снегорините, като градът е разделен на шест зони. При снеговалеж с приоритет ще бъдат обработвани основните пътни артерии, водещи към общинската болница, жп гарата училища, детски градини и входно-изходните точки - улиците, „Христо Ботев“, „Александър Стамболийски“, „Янко Сакъзов“, „Св. св. Кирил и методий“, „Св. патриарх Евтимий“ и „Георги Кирков“.

В останалите населените места от общината снегопочистването ще се извършва от местни земеделски производители, за което има сключени договори с кметовете и кметските наместници.

Създадена е организация за снегопочистване и опесъчване на IV-класната пътна мрежа. Сключени са договори с частни фирми за зимно поддържане на общинската пътна инфраструктура във всички направления.

Стиковано е взаимодействието между фирмите изпълнители и Община Мездра, което ще се координира от управителя на ОбП „Чистота“ чрез оперативния дежурен по съвет.  
2020-12-07 16:39:09