инж. Радослав Михайлов: В много тежка година успяваме да работим в нормален режим

инж. Радослав Михайлов: В много тежка година успяваме да работим в нормален режим

инж. Радослав Михайлов - изп.директор на "Топлофикация Враца" ЕАД


Инж. Михайлов, годината е към своя край. Каква е Вашата равносметка за работата на Топлофикация Враца?

През тази тежка за целия свят и за България година в Топлофикация Враца успяхме да произвеждаме топлинна енергия в нормален технологичен режим. В работа бяха и двете отоплителни централи – ТЕЦ „Градска“ и ОЦ „Младост“. Успяхме да доставяме на врачани необходимото парно и топла вода.

През отоплителния сезон работеше и котелът на биомаса, което ни позволява да произвеждаме още по-екологична енергия. Тези неща могат да звучат нормално и даже банално, но живеем в изключително трудно време заради пандемията, която никой не очакваше. В условията на опасност от заразяване с Ковид 19 всичко става по-трудно от производствената дейност на самата топлофикация, до извършване на ремонтите и работа с клиентите. Първостепенната ни задача беше и продължава да бъде запазването на здравето на гражданите и нашите служители.

Успяхте ли да осъществите ремонтите, които бяха планирали?

За радост, най-належащите да. Все пак качествената и безаварийна работа на съоръженията е свързана с инвестиции в ремонти и в обновяване. В месеците извън отоплителния сезон основните мероприятия в годишната ремонтна програма. Планираните ремонти в инсталациите за високоефективно комбинирано производство също изпълнихме съгласно утвърдения график.

Освен планираните ремонти, сме направили организация авариите по топлопреносната мрежа да се отстраняват в срок. Екипите на "Топлофикация Враца" работят интензивно и непрекъснато за поддържане изправността и подобряване качеството на топлоснабдяването.

Какви нововъведения осъществихте и по какви работите?

И през следващата година продължаваме активна работа по инвестиционната програма. През отминаващата година успяхме да присъединим 3 нови абонатни станции към топлопреносната мрежа, което показва, че врачани предпочитат нашите услуги.

Успяхме да изработим и да пуснем изцяло нов и модерен уебсайт. Чрез него въведохме опция за Самоотчет предвид пандемията от Ковид 19.

Споменахте пандемията. Тя попречи ли на Вашата работа?

Още пролетта реорганизирахме работата. Въпреки тежката епидемиологична обстановка в страната, извънредното положение и притеснителният брой на заболелите, дружеството през цялата година изпълнява лицензионните си задължения за производство и пренос на топлинна енергия и високоефективно производство на електрическа енергия.

Въпреки трудностите, изготвихме и годишните изравнителни сметки в срок. Нещо, което беше сериозно предизвикателство, предвид промяната на цените на природния газ със задна дата и огромното прекалкулиране, което се наложи да извършим.

С какво ще запомните тази година?

С риск да прозвуча сантиментално. Наскоро се запознахме с историята на петчленно семейство, наши потребители, които бяха изпаднали в изключително тежко положение. Срещата с тях остави отпечатък в мен и няма да я забравя. Решихме да опростим тяхното задължение към Топлофикация Враца. Не само в период на криза, а винаги трябва да сме съпричастни и да си помагаме! В навечерието на настъпващите коледни и новогодишни празници нека си пожелаем повече солидарност и разбирателство между всички българи, и разбира се здраве за всички.
2020-12-07 16:06:07