Декларация от групи общински съветници в ОбС-Мездра

Декларация от групи общински съветници в ОбС-Мездра

Д Е К Л А Р А Ц И Я

от

групите общински съветници в Общински съвет - Мездра Единни за Мездра“, „Обединени вдясно“, „Либерален алианс“ и Й. Гергов – общински съветник

Уважаеми съграждани,

жители на община Мездра,

Точката от последното заседание на Общински съвет - Мездра относно размера на такса битови отпадъци се превърна за пореден път в повод за евтин политически популизъм. Препъникамъкът в сметка „Чистота“ е отчислението за депониране на битовите отпадъци, което се определя от държавата и ще бъде завишено от 57 лв. за тон на 95 лв. за тон. Това увеличение ще се отрази на домакинствата в рамките на от 3 до 15 лева годишно, или около 1,20 лв. на месец, в зависимост от данъчната оценка на имота и зоната, в която се намира.

Изразяваме острото си несъгласие с манипулативните внушения и неверни твърдения от страна на доскорошния председател на групата общински съветници от Коалиция „БСП за България“ в Общински съвет - Мездра, публикувани в социалните мрежи.

Една от основателните причини за увеличаването на таксата за битови отпадъци в община Мездра е увеличението на отчисленията според Закона за управление на отпадъците, които се дължат за всеки тон депонирана смет в депата. За 2020 г. размерът на отчисленията е 82 лв. на тон, докато през 2019 г. е била 57 лв., а през 2014 г. - 15 лв.

Годишно община Мездра депонира около 3 666 тона отпадъци. За тях през 2021 г. ще са необходими 322 278 лв. Събираемостта на облога за 2019 г. е 71.33%. Простата аритметика показва, че при почти двойно увеличение на заплащането на тон смет, ако запазим ставката, то би трябвало да намалим сметоизвозването наполовина. В момента честотата на сметоизвозване е: в гр. Мездра - всеки ден, а през изминалия мандат е било четири пъти седмично, в с. Зверино сега е всяка седмица, преди - през седмица, а в останалите населени места - два пъти месечно, преди - веднъж.

Относно спекулативното твърдение за 50%-но увеличение на числеността на персонала на ОбП „Чистота“, справката показва, че през 2018 г. заетите в това предприятие са били 121. В момента заетите също са 121, с тази разлика, че от 2020 г. в повечето кметства има работници, които се грижат ежедневно за чистотата на съответното населено място и са част от колектива на ОбП „Чистота“.

Факт е, че данъчните оценки на имотите, на базата на които се определя и таксата за битови отпадъци, на много места се разминават съществено с реалните цени на пазара. От 2011 г. обаче размерът на таксата на услугите за битови отпадъци остава непроменен.

Учудваща е лекотата, с която се изразява „загриженост“ от колегата от БСП за финансовото състояние на Община Мездра… В тази връзка припомняме, че в предишния мандат нашата община беше с най-негативни тенденции в България по показателите за финансова самостоятелност, финансова устойчивост и инвестиционна активност, наред с общини като Костенец, Доспат, Рудозем, Георги Дамяново и др. Това показва Регистъра на общинския дълг в края на 2018 г.

Само през 2018 г. от община Мездра са напуснали 632-ма души. Това е равнозначно на броя жители на селата Крета, Лютидол, Очиндол и Горна Бешовица, взети заедно. Регистрираните безработни са 650. С други думи, това се равнява на броя жители на селата Боденец или Игнатица.

При наличието на категоричен изборен резултат, е логично мнозинството от общинските съветници и политическите групи да подкрепят политиките за развитие на общината, заложени в Програмата за управление на кмета за мандат 2019-2023 г. Непреднамерен прочит на изборните резултати съвсем ясно сочи защо повечето съветници гласуват в ЕДНА ПОСОКА. Обратните твърдения са поредната повърхностна спекулация на загубилите изборите за кмет, а именно - БСП.

Невярно е и твърдението, че „управляващото мнозинство в Общинския съвет (съветниците от АБВ, ГЕРБ, НС, ВМРО и ДПС)“ е подкрепило с гласовете си спорната точка. Улисан в партийно ориентираното си изказване, което не кореспондира с обективната действителност и цели да внуши неистини, с единствената цел да бъдат подведени жителите на община Мездра, колегата забравя, че заседанията на Общинския съвет се излъчват на живо и волята на съветниците е видна за всички.

На съгражданите ни, които не са проследили последната сесия, припомняме, че Докладната записка за увеличение на такса битови отпадъци, внесена за разглеждане от кмета на община Мездра, е подкрепена с 14 гласа „За“ на следните съветници: К. Костов („БСП за България“), М. Дилкова, К. Йотова, Г. Валентинов и М. Аспарухов (МК „АБВ“), Хр. Стоянова, Н. Йорданова (МК „СДС“), Кр. Стефанов, М. Мирчев, К. Кьолер (МК „НДСВ“), Й. Гергов (ПП „ОС“), В. Петрова, Ив. Тодоров, Т. Илчев (ПП ГЕРБ).

Д-р В. Петров и Г. Василева („БСП за България“) гласуваха „Въздържал се“, а  Г. Събков и д-р И. Михайлова („БСП за България“) са гласували „Против“.

Доброволният отказ от участие в решението на Общински съвет - Мездра на Д. Костова и Р. Маринов (МК „ДРПБП“) показва, че колегите съветници не искат да носят отговорността, която са им делегирали гражданите - техни избиратели.

Крайно време е да се разбере от част от съветниците на БСП, че колкото и опити да правят за евтин популизъм, толкова повече отвращават хората, между които има и членове и симпатизанти на БСП, които не са загубили памет отпреди година.

В Общински съвет - Мездра някои от общинските съветници се държат като деструктивна опозиция, което води до невъзможност да бъде намерен общ език за постигане на диалог. Именно тази липса на конструктивен диалог между общинските съветници насажда разделение между мездренчани.

Тази черна и пошла кампания, която се води срещу част от съветниците и кмета на община Мездра, всъщност е насочена срещу гражданите, които избраха своя кмет и Общински съвет.

Уважаеми колеги,

не можем да си стиснем ръцете, ако стоите със свити юмруци!


1
2
3


2020-12-04 19:47:10