Дават старт на компостираща инсталация край Бели мел

Дават старт на компостираща инсталация край Бели мел

 

На 7-ми декември от 10:00 часа – на строителната  площадка по проекта, която се намира в с. Бели мел ще се проведе Официална церемония „ПЪРВА КОПКА” по проект „Проектиране и изграждане на компостираща инсталация за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци за община Чипровци и община Георги Дамяново” по Оперативна програма "Околна среда 2014-2020 г.

Общата стойност на проекта е 3 422 900,64 лв., от които 2 117 768,00 лв. от Европейския фонд за регионално развитие и 373 723,77 лв. национално съфинансиране от държавния бюджет на Република България и 283 925,15 лв. собствен принос на община Чипровци и община Георги Дамяново.

В церемонията ще вземат участие Пламен Петков - Кмет на Община Чипровци и Нина Петкова – Кмет на Община Георги Дамяново.

Общата цел на проекта е да се намали количеството депонирани биоразградими отпадъци, генерирани на територията на общините Чипровци и Георги Дамяново, чрез разделното събиране и оползотворяване на зелени и/или биоразградими отпадъци. 

 

Снимката е илюстративна.
2020-12-04 10:46:07