Асфалтираха още 2 улици в Мизия, хората са доволни

Асфалтираха още 2 улици в Мизия, хората са доволни

В края на ноември успешно приключи изпълнението на дейностите по основен ремонт на улица „Сливница“ и улица „Косанска“ в гр. Мизия, тежко пострадали при наводнението през 2014 година. Проектите са разработени през 2017 година. В края на 2019 година с целева субсидия от правителството чрез постановление на Министерски съвет бяха отпуснати 1 200 000 лева за ремонт на улична инфраструктура на територията на община Мизия, в частност 232 хил.лв. бе предвиден за ремонт на двете улици. Те са цялостно обновени и с разширен пътен габарит за осигуряване на безопасен достъп на МПС. Изградена е изцяло нова пътна конструкция, положени са нови асфалтови пластове и пътни бордюри и е въведена постоянна организация на движението в съответствие с действащите норми за пътна безопасност.

Местните хора са доволни и благодарят на кметицата Валя Берчева, която с работата си доказва, че с нея общината е поела в правилната посока на развитие.
2020-11-30 15:07:30