Мездренската болница излезе на печалба

Мездренската болница излезе на печалба

Общинският съвет прие  финансовия отчет за деветмесечието на тази година и финансово-икономически анализ на „МБАЛ - Мездра“ ЕООД. От доклада става ясно, че въпреки негативните последствия от кризата, предизвикана от Covid-19, общинската болница отчита печалба от 215 000 лв. за деветте месеца на 2020 г., при 170 хил. лв. за същия период на миналата година, т. е. налице е увеличение с около 24,5%. В тази връзка кметът Иван Аспарухов благодари на управителя на дружеството д-р Съботинова и на нейния екип за усилията и грижите, които полагат за пациентите в условията на нарастващ брой заразени с коронавирусна инфекция.

На сесията на местния парламент бяха взети и други важни решения. Съветниците решиха да бъде удължен с два месеца - до 25.02.2021 г., срока за погасяване на кредит, предоставен на Община Мездра от Фонд „ФЛАГ“ ЕАД за реализиране на проект „Енергийно ефективни мерки в многофамилни жилищни сгради в гр. Мездра”, финансиран от ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 г. ОбС даде съгласие да бъде издаден сертификат за инвестиция Клас В на „Ариел-ТН“ ЕООД - гр. Мездра за инвестиционен проект „Винарска изба и семеен хотел“, който се реализира в административните граници на общината. Приети бяха също плановете за дейността на читалищата в общината за 2021 г.

 
2020-11-27 11:15:35