Подпомагат таксиметровия бранш заради COVID кризата

Подпомагат таксиметровия бранш заради COVID кризата

По предложение на кмета на Мездра Иван Аспарухов ОбС прие мерки за подпомагане на таксиметровия бранш в условията на пандемията от Covid-19. Решено бе превозвачите да заплащат данък върху таксиметровия превоз на пътници за 2021 г. в минималния годишен размер от 300 лв., а разликата от 100 лв. до размера на определения от ОбС данък от 400 лв. да бъде поета от държавния бюджет чрез компенсиране в бюджета на Община Мездра. При неполучаване на компенсациите в 6-месечен срок от предявяване на първото искане, изпълнението на мярката ще бъде прекратено.
2020-11-27 11:05:59