Храм „Св. Георги” е с ново Църковно настоятелство

Храм „Св. Георги” е с ново Църковно настоятелство

Ясен е съставът на новоизбраното Църковно настоятелство и Проверителна комисия при Храм „Св. Георги Победоносец” в Мездра. Изборът на църковни настоятели се проведе след края на неделната света литургия на 22 ноември. Съгласно Устава на Българската православна църква, те бяха избрани с тайно гласоподаване, с обикновено мнозинство. В избора взеха участие 31 енориаши.

За членове на Църковното настоятелство бяха избрани Зоя Златева, която получи 30 гласа, Валентин Вълчев и Мария Мишова - по 29 гласа и Тихомир Петков - 27 гласа. От тях Златева и Вълчев бяха и в предишното настоятелство, а Мишова и Петков  са новоизбрани членове. Председател на Настоятелството по право е енорийският свещеник иконом Данаил Цинцарски. Напълно нов е съставът на Проверителната комисия, която влязоха Виолета Димитрова - 29 гласа, Тодорка Василева - 28 гласа и Цеца Вътова - 24 гласа.

Новоизбраните Църковно настоятелство и Проверителна комисия предстои да бъдат утвърдени от Врачанския митрополит Григорий, след като Епархийският съвет разгледа изборните книжа и установи, че те са редовни. Служебният период на църковното настоятелство е четиригодишен, т. е. до есента на 2024 г.

 
2020-11-26 10:22:00