Читалището в Зверино отчете дейността си

Читалището в Зверино отчете дейността си

Читалището в Зверино отчете дейността си през последните три години и избра ново ръководство


Редовно годишно отчетно-изборно събрание на Народно читалище „Факел 1926“ се проведе в най-голямото село в община Мездра - Зверино. На форума присъстваха 37 от общо 70 действителни членове на читалището. Гост на събранието беше кметът на селото Стоян Петров.

Отчет за дейността на културно-просветното средище през периода 2018-2020 г. изнесе председателят на читалищното Настоятелство Цветан Ценов. Общото събрание прие отчета, доклада на Проверителната комисия за изтеклия мандат и изменения в Устава на читалището. Променен бе размерът на членския внос, който вече е 10 лв. за работещите членове и 2 лв. за учащи и пенсионери.

На събранието беше избрано ново ръководство на НЧ „Факел 1926“ с мандат от три години. В Настоятелството влязоха Борислав Радославов, Цветан Ценов, Наталия Иванова, Борис Кръстев и Митко Ангелов, а в Проверителната комисия - Нели Стоянова, Филка Митова и Тодорка Недялкова.

За председател на читалищното Настоятелство беше преизбран Цветан Ценов, който получи 21 гласа срещу 16 за другия кандидат за ръководната длъжност - Борислав Радославов.

Снимки: Борис Кръстев


1
2
3
4


2020-11-25 10:31:47