Учебни зали в читалища правят за деца в затруднение

Учебни зали в читалища правят за деца в затруднение

Най-голямата социално отговорна инициатива ПРОМЯНАТА тече с пълна сила. Финалистите в конкурса получиха безвъзмездна подкрепа и серия обучения през септември и октомври. Те вече работят по осъществяването на проектите си в подкрепа на деца, засегнати от COVID-19 кризата.

Сдружение „Първи юни“ от Бяла Слатина е сред финалистите.  Мисията му е да работи за закрила правата на децата и постигане на независим и достоен живот за деца и хора от рискови групи.

То е учредено през октомври 2002 година и вече 18 години помага на деца и младежи с интелектуални и физически затруднения, деца от проблемна семейна среда и семейства с ниски доходи в района на Бяла Слатина. Организират дарителски кампании, чрез които предоставят на децата и техните семейства дрехи, играчки, учебни материали, компютри и други необходими за развитието им вещи.

Неотлъчно са до хората, които имат нужда от тях, и са готови да се отзоват и намерят решение на всяко предизвикателство. Партнират си с библиотекари и представители на читалища, както и с детски градини и училища в района, за да създадат места, където децата да могат да учат и играят пълноценно, да разгръщат своите таланти и интереси. Консултират родителите на деца със специални потребности за това как да развиват децата си. Организират работилници и събития, които насърчават общуването.
През пролетта на 2020 година „Първи Юни“ бързо разбират, че децата в малки населени места и техните семейства не са подготвени за учене в условия на изолация. Нямат и ресурс за това. Най-уязвими са най-малките ученици – тези между 5 и 7 години, на които им предстои да започнат училище или тъкмо са станали първи клас.

Те трудно се адаптират към учебния процес в дигитална среда и в резултат - загубват интерес към ученето. В по-късна възраст този интерес се провокира много по-трудно, а липсата му може да доведе до отпадане от училище. “Първи юни” искат да предотвратят това.

Затова от организацията развиват програма, която да осигури на децата среда за учене, материали, насоки и обучения. Специалисти и доброволци ще оказват емоционална и психологическа подкрепа, а библиотекари ще помагат с усвояване на учебния материал.

От „Първи Юни“ са се погрижили да има и къде да се случва това – ще изградят и оборудват в читалища пространства за съвместно учене с деца и родители. Ще предоставят и учебни и технически пособия, за да не липсва нищо в образователния процес на децата. Така семействата и децата ще са по-уверени и готови за първи клас.

Екипът вярва, че всяко дете има право на развитие, спрямо своите възможности, независимо от средата, в която се намира.
2020-11-13 13:47:45