Ромските квартали в Криводол с ново осветление

Ромските квартали в Криводол с ново осветление

Кметът на Община Криводол – Христо Доков подписа споразумение за отпускане на безвъзмездна финансова помощ за подмяна на уличното осветление в маргинализираните квартали на територията на общината.

Основната цел е подобряване на жилищните условия на ромската общност. Община Криводол ще осигури електро специалисти които ще извършат дейностите по подмяна на уличното осветление. Ще организира и мобилизира доброволци, включително и от местната активна група за подпомагане в работата.

Бюджетът на проекта е в размер на 4978.00 евро, а срокът за изпълнение на дейностите е до 31.01.2021 г.

 
2020-11-12 14:49:49