8 читалища с пари от държавата за нови книги

8 читалища с пари от държавата за нови книги

Осем читалища от община Мездра ще получат целеви средства от Министерство на културата на обща стойност малко над 12 000 лв. за обновяване на библиотечните си фондове с книги и други информационни източници. Техните проектни предложения бяха одобрени за финансиране във втората конкурсна сесия по Програма „Българските библиотеки - съвременни центрове за четене и информираност” 2020 г.

Най-много средства - 4 018,10 лв., ще бъдат отпуснати на НЧ „Просвета 1925“ - Мездра. Следват: НЧ „Искър-2004“ - Злидол с 1 214,74 лв., НЧ „Просвета-1897“ - Долна Кремена с 1 214,56 лв., НЧ „Съзнание-1899“ - Типченица с 1 213,93 лв., НЧ „Наука-1919“ - Лик с 1 210 лв., НЧ „Факел-1926“ - Зверино с 1 174,13 лв., НЧ „Светлина-1926“ - Моравица с 1 128,25 лв. и НЧ „Светлина-2007“ - Крапец с 876,31 лв. 

Предстои да бъдат сключени договори между читалищата и културното ведомство за реализиране на одобрените проекти.

Проектните предложения на пет читалища от общината - тези в Дърманци, Оселна, Ребърково, Руска Бела и Царевец, не са одобрени за финансиране, тъй като не отговарят на Правилата за условията и реда за финансово подпомагане на проекти на обществените библиотеки при обновяване на фондовете им с книги и други информационни източници по Програмата.

Миналата година целево финансиране за закупуване на нови книги получиха читалища в Царевец - 1 071,59 лв., Мездра - 1 026,97 лв., Оселна - 897,74 лв. и Зверино - 853 лв.

 

 
2020-11-12 14:01:35