Гимназията в Кунино започва работа по нов проект

Гимназията в Кунино започва работа по нов проект

Професионалната гимназия по каменообработване-с.Кунино сключи договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по проект ,,Атлас на каменоделеца“, от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, процедура МИГ Луковит-Роман. Финансирането е в размер на 98 868.00 лева, а продължителността на проекта е 24 месеца.  Партньор на гимназията по проекта е Община Луковит.

Основната цел на проекта е повишаване мотивацията на учениците от маргинализираните групи за включване в професионалното образование като се осигурят условия за достъп до качествено образование чрез осигуряване на подходяща материална среда в Професионална гимназия по каменообработване- с. Кунино. Предвижда се и провеждане на допълнително професионално обучение в кръжок по Моделиране „Ние творим заедно“ и кръжок по Каменообработване „Моята професия е вечна като камъка“.

Включени ще бъдат и родители на учениците в кръжоците. Планирани са „зелени дейности“ на открито, работа с еко материали, занятия през летните месеци чрез организиране на пленери, лятно училище и/или „workshops“. По този начин ще бъде популяризирана професионалната гимназия по каменообработване.

 
2020-11-12 13:54:05