Врачанска компания изгражда два големи соларни парка върху стари кариери

 Врачанска компания изгражда два големи соларни парка върху стари кариери


Врачанската компания „Булнед АМД” ЕООД планира да изгради два соларни парка в община Мездра. Това става ясно от инвестиционни намерения, подадени в РИОСВ-Враца. Това ще стане върху собствени терени край мездренските села Върбешница и Горна Кремена. Тя си партнира в проекта с първокласен европейски инвеститор с опит в зелената енергия.

Предвижда се централата в Горна Кремена да е с мощност 7.5 МW. Интересен е фактът, че тя ще бъде върху вече изчерпената кариера за добив на врачански варовик. Модулите са тип Hi-MO4, модел LR4-72BD с мощност 435- 450 Wp, от които ще се поставят 15 000 и ще бъдат разположени върху площ от 79 дка. Инверторите са от вида Smart String Inverter- SUN2000-100KTL-H1.

 Централата във Върбешница е три пъти по-голяма- с планирана мощност 20 MW. Тя също ще превърне стара каменна кариера в място за производство на енергия от слънцето. Теренът е 214 дка. Модулите са тип Hi-MO4, модел LR4-72BD с мощност 435- 450 Wp, от които ще се поставят 45 000 броя. Инверторите са от вида Smart String Inverter- SUN2000-100KTL-H1.

От компанията, която има голям опит в добива и преработката на врачански камък, са се насочили към възобновяемата енергия, търсейки потенциала на тези промишлени терени в контекста на Зелената сделка на Европа. Те се използват от 1942 г. и са загубили основното си предназначение. След изчерпването на находищата от камък се предвижда рекултивация. На практика, за разлика от много соларни паркове, които са разположени в земеделски земи и това предизвиква недоволството на местните фермери, тук няма да се похабява плодородна земя, а обратното.

Ще се постигне двоен ефект- подобрени екологични показатели след рекултивацията и производство на зелена енергия. Значително предимство на двата терена за соларните паркове е запазената пътна и електропреносна мрежа, както и сграден фонд. От инвеститорите заявяват, че транспортният и пешеходен подход към обектите е осигурен от съществуваща пътна мрежа и не се предвижда изграждане на нова. Площадките нямa да се водоснабдяват и канализират.

На практика вече изоставените кариери ще се рекултивират, което ще подобри значително екологичните показатели на двете землища. След това върху метални конструкции ще бъдат поставени соларните модули. Предвиждат се изкопни дейности до 80 см, като няма да се използва вода и не се предвиждат никакви отпадъци.

За реализацията на мащабните проекти врачанското дружество е привлякло сериозен европейски партньор с голям опит в изграждането и управлението на големи соларни паркове по света. Това е гаранция за професионалното изграждане и експлоатация на парковете, при спазване на всички добри европейски практики. От компанията вярват, че идеята да превърнат запуснати кариери в зелени енергийни обекти ще срещне подкрепа от институциите и обществеността.

 

Снимката е илюстративна от соларен парк върху закрита мина.
2020-11-11 13:30:52