С 1.7 милиона лева разширяват Математическата във Враца

С 1.7 милиона лева разширяват Математическата във Враца

Проектното предложение на местната администрация за изграждане на допълнителен корпус на ППМГ „Акад. Иван Ценов“ е сред одобрените от образователното министерство. Осигурените средства за гимназията са в размер на 1 777 600 лв. В рамките на проекта ще бъде изградена триетажна пристройка към съществуващата сграда, която ще бъде напълно оборудвана. Предвижда се създаването на 6 класни стаи, 4 хранилища, конферентна зала със 100 места, както и STEM център. В строително-ремонтните дейности е включено и обособяването на асансьор, с който да бъде осигурена достъпна среда за хора с увреждания от приземния до третия етаж. Допълнителният корпус на ППМГ ще бъде разположен до задния вход на учебното заведение. Целта на проекта е преминаването на учениците към едносменен режим на обучение, осигуряването на функционална и ефективна учебна среда. Създаването на STEM пространство ще е и възможност за по-ефективна извънкласна работа и подготовка. Дейностите се финансират по „Програма за изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция на детски ясли, детски градини и училища 2020–2022 г.“ на МОН.

 
2020-11-10 17:31:16