Удължават срока на допълнителните мерки в община Бяла Слатина

Удължават срока на допълнителни мерки в община Бяла Слатина

Във връзка с усложнената епидемична обстановка в община Бяла Слатина Общинският щаб за борба с грипа и острите респираторни заболявания се срещна с ръководителите на социалните услуги, разкрити на територията на общината. Целта на срещата  беше да се обмени опит, да се прецизира дейността на всяка от услугите, като се направи нужното за засилване на контрола и превенцията.

Тъй като в последната заповед на Министъра на здравеопазването няма указания за спиране дейността на съответните институции, препоръките на Щаба са за спазване на строги мерки и недопускане на компромиси със спазването указанията от заповедта.

Решено беше до края на деня всички присъствали на заседанието ръководители на социални институции да си определят мерки за спазване на здравословен минимум във всяка от тях, като се издадат заповеди, подплатени с бюджет, които да бъдат изпратени в общината за съдействие.

На днешното заседание беше решено още да се удължи срока на последната заповед на кмета на общината, с която бяха предприети допълнителни мерки на местно ниво. Взето бе решение група от представители от общинска администрация да посети закусвални и хранителни магазини на територията на община Бяла Слатина, за да им бъде напомнено, че е необходимо ползването на лични предпазни средства от работещите в  тях.  


1
2


2020-11-06 16:55:47