Две училища в Кнежа с нови спортни площадки

Две училища в Кнежа с нови спортни площадки

За радост на децата, в училищните дворове на ОУ “Вaсил Левски” и ОУ “Отец Паисий” в Кнежа вече има нови спортни площадки.

„Игрищата са изградени със средства от общинския бюджет. Изградени са игрища за волейбол и футбол в ОУ “Васил Левски” и игрище за минифутбол в ОУ “Отец Паисий”. Вярвам, че поетапно ще успеем да подобрим спортната база във всички училища в общината. Това е част от политиката и усилията ни за създаване на по-добри условия за масов спорт и повишаване на спортната култура на деца и подрастващи. Нашите ученици имат много успехи в спортни състезания. Надявам се с новите придобивки тази тенденция да продължи“, каза кметът Илийчо Лачовски.

 

 
2020-11-06 13:26:10