Обезвреждат опасни пестициди в Медковец

Обезвреждат опасни пестициди в Медковец

На 30 октомври стартираха дейностите, свързани с подготовката за унищожаването на пестициди с изтекъл срок, съхранявани години наред в държавен имот, разположен в землището на село Медковец, община Медковец. На отварянето на склада присъстваха зам. областният управител на област Монтана Десислава Димитрова, секретарят на община Медковец Румяна Динчева, представители на Областна администрация Монтана, РИОСВ - Монтана, ОД „Земеделие“ Монтана, РД ПБЗН, Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) и служители на избраната френска фирма, която ще подготви сортирането, преопаковането и извозването на пестицидите до инсинератор за унищожаване на опасни отпадъци във Франция. На работна среща с кмета на община Медковец - инж. Венцислав Евгениев бяха обсъдени етапите, които предстоят по обезвреждането и извозването на опасните вещества за растителна защита, съдържащи отровни химични елементи. Инициативата, която се изпълнява в рамките на Договор № 13693/31.08.2020 г., сключен между ПУДООС и ДЗЗД „Проект Пестициди 2019 “, е част от започналите акции, организирани от Министъра на околната среда и водите г-н Емил Димитров във връзка с разпореждане на Върховна административна прокуратура.

 
2020-10-30 14:29:45