Добрият пример: Чиновници станаха доброволци в белослатинската болница

Чиновници станаха доброволци в белослатинската болница

Във връзка с усложнената епидемиологична обстановка и високата заболеваемост от COVID 19,  кметът на община Бяла Слатина поде инициатива за набиране на доброволци в помощ на местната МБАЛ. От днес, доброволци от служителите в  общинска администрация и от местните парламентаристи започнаха дежурства в болницата в Бяла Слатина. Дейностите, в които доброволците се включиха и ще бъдат на разположение в следващите дни са помощ при осъществяване на пропускателен режим и дезинфекция в лечебното заведение.

Инж. Цветков още веднъж настоятелно приканва всички жители на община Бяла Слатина да изпълняват заповедта  на Министъра на здравеопазването и на директора на РЗИ Враца за спазване на всички мерки за защита и социална дистанция, както и налагането на самодисциплина. Апелът му е най- вече към възрастните хора и тези с хронични заболявания, които по възможност е добре да си стоят  в къщи.

Напомняме, че община Бяла Слатина предоставя услугата „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания“,  за всички свои съграждани в невъзможност за водене на независим и самостоятелен живот, вследствие на ограниченията, наложени от разпространението на COVID 19. Помощта се изразява в закупуване на хранителни продукти, медикаменти, плащане на битови сметки, извършване на определени административни услуги. От услугата могат да се възползват най- уязвимите и имащи нужда от помощ и съдействие жители на Общината, за които това е безценна подкрепа в този момент. Това са хората над 65- годишна възраст, лица с увреждания и/или член на семействата им, самотен родител с деца до 12 г. възраст, човек поставен под карантина.

Заявки се приемат всеки работен ден от 09.00- 17.00 ч. на телефон 0893326506 или 0915/882122
2020-10-29 16:28:18