Деца учат английски с игри

Деца учат английски с игри

„Да играем и да знаем” - езиковите игри са дейност, при която играейки децата овладяват чужд език с неговия уникален свят, неограничени търсения и възприятия. За да се постигне целта на обучението по английски език в детската градина децата са включват в разнообразни и интересни игри на открито. Това провокира любознателност и стимулира детето към самостоятелност. Подвижните игри в двора на детската градина оказват положително емоционално въздействие върху децата, дават възможност да се преодолее стеснителността и да се снеме езиковата бариера. Ани Тошева, учител по английски език в детска градина „Единство Творчество Красота“ използва максимално удобствата и иновациите в двора, за да развива компетентностите на децата чрез кративност и иновативни подходи.


1
2


2020-10-28 15:18:11