Кмет скастри пенсионери за безотговорно поведение

Кмет скастри пенсионери за безотговорно поведение

Кметът на Оряхово Росен Добрев изрази разочарованието си от поведението на пенсионерските клубове в условията на COVID-19.

„В годините назад винаги съм толерирал и подпомагал инициативите и дейността на всички клубове на пенсионера, функциониращи в населените места на общината. Те са важна част от културния и социалния живот, пример за задружност и почит към история и традиции. Но, днес в изключително тежката епидемиологична обстановка, в момент, изискващ социална изолация, лична дисциплина и отговорност, особенно за уязвима група, каквата са хората от третата възраст, съм свидетел на обратното. Интензивен клубен живот, организирани екскурзии, чествания и тържества. Не толерирам подобна безотговорност и неглижиране на мерки, които са насочени именно към запазване здравето и живота на пенсионерите“, обясни кметът и призова хората за пореден път да бъдат разумни и отговорни.

За самотно живеещите и инвалидите общинска администрация продължава да предоставя възможност за „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – компонент 3“.
2020-10-26 10:22:22