Зарадваха деца със спортен празник

Зарадваха деца със спортен празник

Спортен празник под надслов „Да спортуваме обичаме” зареди с положително настроение и емоции децата от ДГ „Единство Творчество Красота“ в гр. Враца. Състезателните игри бяха съобразени с възрастовите характеристики на децата. Всяка група на своята площадка участва с желание за победа, а спортен дух съпровожда участниците във всички игри. Усмихнатите деца и учители показаха, че спортът е не само полезен, но и забавен. С обичаните от малчуганите  спортни занимания се закалиха  и повишиха функционалните възможности на детския организъм. Игрите стимулираха  емоционална удовлетвореност и превенция на детската агресия.

Децата, подкрепени от своите родители, демонстрираха упражнения, участваха в игри и състезания. Всички бяха победители  и получиха вкусни награди и грамоти от директора на любимата детска градина – г-жа Елена Кирилова.

 


1
2
3


2020-10-26 09:22:06