Вършец си сътрудничи с исландски общини

Вършец си сътрудничи с исландски общини

Вършец да си партнира с Враца, Мездра и исландските общини Коупавогюр и Хапнарфьордюр при реализирането на проект, свързан с намаляване на вредните емисии във въздуха, решиха на извънредно заседание местните парламентаристи. Заедно кметските управи кандидатстват пред програмата “Опазване на околната среда и климатични промени”. Предвидените средства по тази схема са 3 милиона евро. Минималният размер на безвъзмездната финансова помощ за предложение е 200 хиляди, а максималният - 500 хиляди евро. 85 на сто от парите се осигуряват от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство, държавата дава останалите. Целта е да се повиши капацитетът на общините за оценка на стратегическите им планове и програми по отношение на планирани и изпълнени действия, водещи като резултат до намаляване на емисиите на парникови газове и адаптация към очакваните неблагоприятни последици от изменението на климата. В резулт ще се улесни планирането и изпълнението на нови стратегически стъпки за въвеждане на добрите практики за предотвратяване или свеждане до минимум на щетите, които те могат да причинят, уточняват специалистите.

 
2020-10-21 15:26:42