В Чупрене стартира проект за ползите от НАТУРА

В Чупрене стартира проект за ползите от НАТУРА

Днес в заседателната зала на община Чупрене се проведе стартираща пресконференция по проект "Организиране и провеждане на информационна кампания за НАТУРА 2000 зоните на територията на област с административен център Видин". Той е на стойност 71 400 лв. и се финансира по ОП "Околна среда". Подробна презентация пред присъстващите представители на общините партньори, неправителствени организации и медии направи инж. Асен Джунински.

Идеята на проекта е цялата общественост да има споделена визия за НАТУРА 2000 чрез масирана информационна кампания. Община Чупрене е кандидатствала, защото цялата й територия се намира в зоните на европейската мрежа, но ще реализира дейности съвместно с общините Видин, Белоградчик и Макреш. Предвижда се по време на кампанията да има над 30 събития, като част от тях ще бъдат по време на големите празници на общинските центрове. Специално внимание е отделено на децата и учениците от четирите общини, за които ще има различни конкурси, обучения и състезания, като домакин на част от тях ще бъде Туристическия посетителски център в с. Долни Лом. Ще бъдат направени обучения и споделени добри практики и бизнес модели за участие в планирането и управлението на мрежата.

"Успех на проекта пожела и кметът на община Чупрене Анжело Добричов. Надяваме се на ползотворно сътрудничество с общините и медиите, особено по темата за екологията, което ще доведе до по-добро развитие на нашите селища и на целия Северозапад. Очаква ни много работа, но когато си помагаме и работим заедно, нещата ще се случат, заяви той и съобщи за готвени още два общи проекта на общините от региона.
2020-10-21 14:24:23