България и Албания с общи каузи на Балканите

България и Албания с общи каузи на Балканите

България и Албания с общи каузи на Балканите, а българското малцинство е мост за приятелство между двете държави


Групата за приятелство България-Албания в 44-то Народно събрание проведе среща с министъра за Европа и външните работи на Албания Гент Цакай. В срещата участие взеха и Н. пр. Доника Ходжа - посланик на Албания в България и представители на албанското външно министерство. В началото председателят на групата за приятелство Красимир Богданов припомни за финансовата подкрепа, която нашата страна оказа на Албания през последната година: изграждане на пътя Билища - Връбник, даренията за ремонт и оборудване на кабинети за училищата в Шищавец и Големо Острени, подкрепата за инфраструктурни проекти в община Пустец, даряването на предпазни и дезинфекционни материали за борба с коронавируса, увеличаването приема на студенти и докторанти от българските общности в чужбина и повишаване на стипендиите им.
В изказванията на народните представители беше заявена подкрепата на България за евроинтеграцията на Албания. Приветствани бяха подписаните между двете страни споразумения в областта на туризма и опазването на околната среда. Припомнена беше значимостта на бързото изграждане на Коридор номер 8 и връзката Дуръс - Варна. Депутатите от ВМРО Юлиян Ангелов, Мария Цветкова и Стоян Божинов поставихме въпроси за състоянието на българското национално малцинство в Албания, неговите права и възможността за изучаване на български език в местните училища. Примерът с признаването на българското малцинство в
в Албания трябва да бъде използван и в други страни, като най-близката цел е признаването на българите в Косово.
Министър Цакай изрази задоволството си от отличните взаимоотношения между Албания и България. Той изрази подкрепата си за общите каузи на двете страни на Балканите и си за спазване правата на българите в Албания.

 


1
2
3


2020-10-17 11:12:11