Оперативният щаб в Мездра с апел към хората и бизнеса

Оперативният щаб в Мездра с апел към хората и бизнеса

Във връзка с регистрираното драстично увеличение на броя на заразените лица от COVID-19 в Република България и с цел ограничаване разпространението на коронавирусната инфекция на територията на община Мездра, Общинският оперативен щаб призовава всички физически и юридически лица, стопанисващи търговски обекти, в т. ч. заведенията за хранене и развлечения, да спазват следните изисквания:

  1. Да учестят периода за провеждане на дезинфекция на търговските площи и контактните повърхности - врати, брави, маси, столове, пейки, колички и кошници за пазаруване и други, като дезинфекцията се извършва по график, през равни интервали от време, най-малко четири пъти дневно. При възможност да се използват препарати, които не изискват последваща обработка на повърхностите (например отмиване).
  2. Храните, които се предлагат в неопакован вид или в насипно състояние, следва да бъдат съхранявани по начин, който възпрепятства пряк досег на клиента с тях (предпазна бариера - стъклена, плексигласова и т. н.) или да са индивидуално предварително пакетирани. Алтернативен вариант е опаковане, което може да се извърши пред клиента, като тази дейност се извършва от служители, използващи предпазни средства. Това може да бъде прилагано за храна, която не подлежи на последваща обработка, като и тук стриктно трябва да се спазват хигиенните норми.
  3. Да се ограничи провеждането на масови събития на закрито, като при невъзможност за отлагане на семейни тържества - сватби, кръщенета, юбилеи и пр., организаторите са длъжни да подпишат декларация за спазване на изискванията по време на мероприятието и да поемат отговорност при допускане на нарушения.
  4. Посещенията в заведенията за хранене и развлечения на закрито и на открито се допускат само при заетост на местата не повече от един човек на квадратен метър от общия им капацитет, при спазване на противоепидемичните изисквания, съгласувани с браншовите асоциации.
  5. Да бъде създадена организация за стриктен контрол относно спазване на въведените процедури за почистване и дезинфекция на помещения и оборудване, поддържане на лична хигиена и здравословното състояние на персонала, съгласно приетите изисквания.
  6. Персоналът във всички търговски обекти задължително трябва да работи с предпазни средства за лице.

Служителите от Общинска администрация - Мездра да носят върху лицата си съответните предпазни средства при придвижване по етажите на административната сграда.

         Всекидневният контрол за спазване на противоепидемичните мерки в търговските обекти, банките, центровете за услуги на населението и в обществения транспорт, извършаван от екипи на Община Мездра, Районно управление „Полиция“, Регионална здравна инспекция и Областна дирекция по безопасност на храните - Враца, ще продължи и занапред.

         Призоваваме всички граждани да проявят висока обществена отговорност и да имат нужната загриженост към себе си, своите близки и околните, като спазват въведените мерки за дистанция, лична хигиена и дезинфекция!

 

 
2020-10-16 13:43:45