Врачанин, осъден в Германия, ще изтърпи наказанието си у нас

Врачанин, осъден в Германия, ще изтърпи наказанието си у нас

Врачанският окръжен съд днес взе решение, с което признава и приема за изпълнение в Република България решение на Окръжния съд на Дюселдорф, Федерална Република Германия. С него на българския гражданин Р. Т. от Враца е наложено наказание „лишаване от свобода“ при първоначален „строг“ режим за срок от 6 г. и 6 месеца за кражба, извършена в съучастие, в седем случая.

Делото бе образувано в съответствие с Рамково решение на Съвета от 27 ноември 2008 г. за прилагане на принципа за взаимно признаване на съдебните решения по наказателни дела, с които се налагат наказания „лишаване от свобода“ или мерки, включващи лишаване от свобода, за целите на тяхното изпълнение в Европейският съюз. Осъденият е подал искане да се трансферира наказанието му и да го изтърпи в България.

Съдът приспада изтърпяната част от наказание в затвора в Дюселдорф, която към 17.08.2020 год. е 606 дни. Решението на Врачанския окръжен съд подлежи на обжалване в 14-дневен срок от днес пред Софийския апелативен съд.

 

 
2020-10-09 12:57:07