„ВиК“-Враца е един от призьорите в X юбилейно издание на конкурса „Най-зелените компании в България 2020“

„ВиК“-Враца е един от призьорите в X юбилейно издание на конкурса „НАЙ-ЗЕЛЕНИТЕ КОМПАНИИ В БЪЛГАРИЯ 2020“

„Водоснабдяване и канализация“ ООД - гр. Враца е един от призьорите в Десетото юбилейно издание на конкурса „НАЙ-ЗЕЛЕНИТЕ КОМПАНИИ В БЪЛГАРИЯ 2020“. Измежду над 650 компании, активната политика за опазване на околната среда на дружеството беше отличена в категория „Енергетика, воден сектор“. Журито оцени високо комплекса от мерки, които Водоснабдяване и канализация ООД – гр.Враца прилага, както и направените значителните инвестиции, допринасящи за подобряване състоянието на околната среда и опазването на водния ресурс.

Един от основните аргументи на журито беше изградената фотоволтаична електроцентрала на площадката на Пречиствателната станция за отпадъчни води в гр.Враца, чрез която дружеството покрива значителна част от разходите за електроенергия на станцията.
2020-10-02 14:57:46