Почва ловът на дива свиня

Почва ловът на дива свиня

КОС напомня най-важните правила за безопасно протичане на ловния сезон на местен дребен и едър дивеч и груповия лов на дива свиня

     

Във връзка с предстоящото откриване на ловния сезон на местен дребен и едър дивеч и груповия лов на дива свиня на 3 октомври, служителите от „Контрол на общоопасните средства“ /КОС/ при ОДМВР Монтана са извършили съвместни проверки с представители на Регионална дирекция по горите – гр. Берковица и с ловните сдружения в областта, при които е проверена създадената организация и предприети мерки за недопускане на инциденти с огнестрелно оръжие. При проведените инструктажи на ръководителите на ловните дружинките по места отново са напомнени мерките за безопасно транспортиране и боравене с оръжие.

След направени анализи от полицейската служба е установено, че най-честите причини за допускане на инциденти са:

- стрелба по шум или неясно видима цел или по такава с възможност за злополука;
- използване на сачми с диаметър над 6 мм по време на групов лов на дива свиня;
- неправилно боравене с огнестрелно оръжие – до неговата употреба, то не следва да е заредено, винаги трябва да е насочено в безопасна посока и да е технически изправно;
- самоволно напускане на позицията, определена от ръководителя на лова;
- употреба на алкохол и упойващи вещества

Сред основните правила за безопасно поведение по време на ловния сезон са:

Участниците в лова е задължително да са екипирани с ленти, шапки или облекло с ярък сигнален цвят. Необходимо е стриктно да се спазват правилата за безопасност и противопожарните изисквания при провеждането на ловните излети и да има стриктен контрол при пренасянето на огнестрелното оръжие - то се осъществява в затворен транспортен куфар или в калъф с поставено заключващо устройство на спусъка и без патрон в патронника.
2020-10-02 12:47:34