Проблемите и перспективите пред социалното предприемачество у нас дискутираха партньори в сектора

Проблемите и перспективите пред социалното предприемачество у нас дискутираха партньори в сектора

В Международния ден на възрастните хора - 1 октомври, в село Лютиброд, община Мездра се проведе конференция на тема „Как е възможно социално предприятие в Северозапада. Случаят Патронажна кухня „Северозапад“.“ Организатор на форума е Фондация „Северозапад“, която преди една година успя да изгради и да стартира Патронажна кухня и столова. Чрез тях в момента тя обслужва възрастни хора от 12 населени места в общините Мездра и Враца, като им осигурява всеки работен ден разнообразно тристепенно меню срещу заплащане на минимална такса за услугата.

В дискусията взеха участие заместник-министърът на труда и социалната политика д-р Султанка Петрова, кметът на община Мездра Иван Аспарухов, Елица Баракова - директор на Фондация „BCause“, Виктория Блажева - директор „Връзки с обществеността и комуникации“ в Уникредит Булбанк, Даниел Киряков - мениджър „Комуникации“ в Американската търговска камара в България, Теодора Демирева - държавен експерт в Дирекция „Жизнен стандарт, демографско развитие, политики и стратегии“ на МТСП, Надя Шабани - директор на Български център за нестопанско право, Станимира Георгиева - собственик на Шоколадова къща „Станимира“ и др.

„Социалната и солидарна икономика е много важна, защото тя създава работни места и защото дава възможност да бъдат включени на пазара на труда уязвимите групи - хора с трайни увреждания, продължително безработни, младежи до 29 г., безработни над 55 г., родители, които отглеждат деца с трайни увреждания, лица със зависимост към алкохол или наркотични вещества и т. н., каза по време на дискусията министър Петрова. Тя е изключително важна и защото дава възможност в малките населени места, като напр. Лютиброд, да създаваме социални услуги, да разкриваме работни места и в крайна сметка - да запазим хората в тях.“

„През 2014 г. направихме проучване в 10 общини от Северозападния регион и избрахме да стартираме дейността си в община Мездра, сподели Яна Рупева, директор на Фондация „Проект Северозапад“. И до ден-днешен не е имало случай, в който да помисля, че сме сбъркали. В Община Мездра ни казаха: „Каквото ви трябва - ние сме насреща. Каквото искате от нас - ние ще го направим!“ И така работим заедно и до днес. За което сме безкрайно благодарни.

Днес, 6 години по-късно, имаме регистрирана местна организация, имаме работеща патронажна кухня, имаме регистриран склад за хранително банкиране, в партньорство с Българска хранителна банка, имаме регистрирана трудотерапевтична работилница, в която работят и изработват сувенири лица с интелектуални затруднения - сувенири, които се продават в целия регион, в партньорство с Община Мездра и с Врачанската св. митрополия.

Мисля, че постигнахме много за тия няколко години, каза в заключение Рупева. Ние работим за това да създаваме общност. Надяваме се да сме поставили първото камъче за нейното създаване!“

„Както и досега, винаги може да разчитате на помощ от наша страна, увери кметът на Мездра Иван Аспарухов. За да се преодолеят трудностите в социалната политика, трябва много упорство. Но трябва и много подкрепа - и от местната общественост, и от общината, и от държавата.

Благодаря ви за това, че избрахте нашата община. Социалните предприятия от този тип имат голямо бъдеше. И когато обединим вашите усилия с нашите усилия в патронажната грижа, мисля, че ще стигнем до най-важното. А то е: да приближим социалните услуги към хората, а не обратното - да докараме хората в социалните заведения. Това е изключително важна задача.“

Социалните предприемачи настояха за повече подкрепа от страна на държавните институции и за по-облекчена регулация от страна на контролните органи. Подкрепиха ги представителите на бизнеса и на неправителствените организации.

„Социални предприятия като Проект „Северозапад“ правят полезни неща за другите и най-вече за уязвимите групи от нашето общество, подчерта Даниел Киряков от Американската търговска камара в България. Това е място, където могат да покълнат добри идеи и наша отговорност е те да продължат да растат“.

„Успешните проекти се случват отдолу-нагоре, категорична е Виктория Блажева от Уникредит Булбанк. Това са добрите бизнес идеи. Вашата бизнес идея е много добра. Тя е устойчива, въпреки извънредната ситуация, в която се намираме.“

„Заедно можем да намерим по-добрите решения“, убедена е Надя Шабани от Български център за нестопанско право. „Всичко най-добро тепърва предстои!“, обобщи очакванията на участниците в дискусията Елица Баракова от Фондация „BCause“.

Все послания, които кореспондират с мисията на Фондация “Проект Северозапад”: „Ние работим за това хората от Северозапада да живеят достойно, възрастните да имат своята независимост, а младите - възможности за развитие.“

Мисия, която екипът на фондацията, стъпка по стъпка, успешно е превърнал в общо дело, в кауза и за местната общност.      

     

 


1
2
3
4
5


2020-10-01 20:10:16