С иновативна стратегия ще задържат учениците в селско училище

С иновативна стратегия ще задържат учениците в селско училище

 

Община Кнежа прие иновативна стратегия за задържане на ученици в местно училище. В тази връзка ще се сформира комисия, която ще разработи критерии за успех, съгласно които всяко едно дете, с постоянен и настоящ адрес в Еница, учащо в ОУ „Васил Левски“ в селото, може да получи финансиране до 200 лева при успешно завършване на учебната година.

Негативната демографска тенденция има своето отрицателно отражение върху образователната система на цялата страна. На общинската – също, като най-изострен е проблемът в ОУ „Васил Левски“ в с. Еница. По тази причина Община Кнежа разработи и прие „Стратегия за осигуряване на задължително училищно обучение и превенция за завръщане и задържане на учениците в образователната система“, която започва да действа от тази учебна година. Целта е да се оптимизират условията, при които училището извършва своята дейност, чрез увеличаване броя на посещаващите го деца и намаляване броя на отпадналите ученици. По-този начин ще се ограничи миграцията на ученици в други общини.

Стратегията е иноваторска и ще бъде внедрена за първи път в страната ни. С тази важна стъпка местното ръководство се надява да успее да предотврати отпадането на ученици от образователната система и едновременно с това да подтикне децата от с. Еница да получат своето образование в местното училище.

 
2020-10-01 09:18:15