Умуват за социално предприятие в село във Врачанско

Умуват за социално предприятие в село във Врачанско

Конференция на открито ще се проведе в мездренското село Лютиброд. Поводот е 1 октомври – Международния ден на възрастните хора. Организаторите от Фондация „Проект Северозапад събират на едно място общност от хора с различна експертиза, опит и знание за социалната икономика, за да дискутират дали и как е възможно да има социално предприятие в Северозападна България, което да създава заетост и да предоставя услуги на уязвими групи от хора.

„Ще поговорим заедно за това как на практика „живее“ социалното предприятие. Ще ви разкажем за трудностите и победите, ще предложим къде бизнеса, местната власт и социалните предприятия могат да се срещнат и да се подкрепят.  Ще се опитаме заедно да опишем критичните етапи в развитието на едно социално предприятие.“, категоричен е съоснователя и директор на Фондация „Проект Северозапад” Яна Рупева.

В конференцията ще вземат участиеват представители на местната власт, Министерство на труда и социалната политика, граждански организации и бизнеса. Специално участие ще вземат зам. министърът на труда и социалната политика д-р Султанка Петрова, кметът на Мездра Иван Аспарухов, Елица Баракова -– директор на Фондация „BCause“, Виктория Блажева -– първи вицепрезидент и директор „ Връзки с обществеността и комуникации“ в Уникредит Булбанк, Теодора Демирева от– дирекция "Жизнен стандарт, демографско развитие, политики и стратегии“ към МТСП, Надя Шабани -– директор на Български център за нестопанско право, Станимира Георгиева - Социално предприятие „Шоколадова къща Станимира“.

Конференцията е финансирана от Фонд „Социална закрила“, Компонент 2: „Подкрепа на социални предприятия при изграждане на партньорства, обмяна на опит и популяризиране на добри практики“.

 
2020-09-29 13:40:55