Обновиха част от сградите в Мездра

Обновиха част от сградите в Мездра

Енергийни мерки са въведени в административната сграда на пазара в Мездра и в четири многофамилни жилищни сгради. Чрез тях се подобряват експлоатационните характеристики за удължаване на жизнения цикъл на сградите и достигане по-висок клас на енергопотребление. Това стана ясно днес по време на провелата се финална пресконференция по Проект BG16RFOP001-2.002-0020 „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в една общинска сграда и четири многофамилни жилищни сгради в град Мездра“ по Договор за БФП № BG16RFOP001-2.002-0020-C01/08.03.2019 г., който се осъществява с финансовата подкрепа на ОП „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие”.

Сградите са изцяло санирани и е сменена дограмата. В една от жилищните сгради е сменена голивната система, което се случва за първи път, съобщи зам. кметът на община Мездра Николинка Кътовска. По този начин се повишава енергийната ефективност на сградите на интервенция, което пряко допринася за намаляване на крайното енергийно потребление и косвено – за намаляване на емисиите на парникови газове в града. Постига се по-добро качество на въздуха, условия за живот и работна среда в съответствие с критериите за устойчиво развитие и опазването на околната среда.

Общата стойност на проекта е 1 195 851.98 лв.  1 016 474.17 лв. от тях са европейско финансиране чрез Европейски фонд за регионално развитие. Останалите средства са национално съфинансиране, допълни зам. кметът Николинка Кътовска.


1
2


2020-09-29 12:21:17