Да изчистим Мизия заедно!

Да изчистим Мизия заедно!

Вярваме, че даването на личен пример и поддържането на чиста природа са възможни всеки ден - без заплаха за здравето на хората.
Затова тази година, в ситуацията на пандемията от COVID-19, няма да се проведе традиционното масово почистване в страната.
По повод отбелязване на 19 септември - Световен ден на почистването, общинска администрация организира почистване и набира доброволци на малки групи разпределени за следните замърсени места:
👉1. Зони около р. Скът;
👉2. Ж.К „Лазар Драганов”;
👉3. Междублоково пространство;
👉4. Старата църква;
👉5. ПГ „Васил Левски” гр. Мизия;
👉6. ОУ „Цанко Церковски” гр. Мизия;
Почистването ще стартира на 19.09.2020г. в 09:30ч.
Информация за желаещите да се включат в инициативата може да се подава на тел. 09161 23-15.
Поддържането на града ни в по-чист и приветлив вид е задължение и отговорност на всеки един от нас. „Чистотата е мерило за културата на човека”, затова всички трябва да се грижим и поддържаме хигиената на нашата община.
Напомняме, че в кофите за смет могат да бъдат изхвърляни само битови отпадъци.
Пластмасовите контейнери са за разделно събиране на отпадъците
- в зелените контейнери изхвърляйте стъклени отпадъци;
- в жълтите контейнери – пластмасови;
Надяваме се , че нашият призив за чиста и приветлива община, ще стигне до всеки дом, а системното почистване и поддържане на хигиената ще стане навик на всеки от нас!
Във връзка с организацията за световния ден на почистването, всеки гражданин може да се обърне към кмета или кметският наместник на съответното населено място.
Уважаеми съграждани, на познатите Ви телефони 09161 23-15; 0888 754 578, можете да правите предложения и да сигнализирате за нарушения на хигиената.
2020-09-18 09:24:17