Започна благоустрояването на Ребърково

Започна благоустрояването на Ребърково

В мездренското село Ребърково използваха хубавото септемврийско време, за да се погрижат за подобряване на чистотата и за благоустрояване на селото. По инициатива на кметския наместник Петър Петков беше извършено продълбочаване и почистване на коритото на Малата река, която преминава през селото.

С цел намаляване на риска от наводнения, в участъка от гробищния парк до стадиона напълно са премахнати натрупаните наноси, камъни и избуяла растителност - дървета, храсти и треви. По този начин значително е подобрена проводимостта на речното легло, за да се избегнат евентуални водни бедствия, каквито връхлетяха това населено място през пролетта на 2015 г. и през пролетта и лятото на 2005 г.

За пореден път е ликвидирано и нерегламентираното сметище в местността „Край село“, в района на „Казана“. Въпреки поставената предупредителна табела, че изхвърлянето на битови отпадъци на това място е забранено, а нарушителите подлежат на глоба, недобросъвестни жители на селото продължават да си изхвърлят боклуците тук. „Няма управия с тези хора!“, жалва се кметският наместник на Ребърково. 

В момента работници по временната заетост, отпуснати на Кметството от Община Мездра, почистват от наноси, пясък, пръст и растителност банкетите на улиците в квартал „Гарата“, след което варосват бордюрите.

Амбицията на Петър Петков е постепенно да превърне Ребърково в образцово село. Още повече, че то е едно от населените места, които дават лицето на община Мездра, тъй като е разположено досами международния път Е-79 от трансевропейския транспортен коридор „Ориент/ Източно-средиземноморски“.
2020-09-16 13:22:58