Нова полезна иновация в ОУ „Н.Й.Вапцаров“ Селановци - придобиване на умения за домашен помощник

Нова полезна иновация в ОУ „Н.Й.Вапцаров“ Селановци - придобиване на умения за домашен помощник

Селановското училище по традиция откри новата учебна година с празник, организиран от първи и пети клас. „По традиция“ посрещнахме училищния флаг, издигнахме националното знаме, зарадвахме присъстващите родители с познати и непознати стихове за първия учебен ден, плиснахме вода пред първолаците и те преминаха през традиционния символ на бъдещия успех - голяма цветна шестица, връчихме им опаковани хлебче и мед и проведохме първия учебен час. Нетрадиционна беше темата за спазване на хигиенните норми в условия на пандемия, но за указанията напомнихме по познат за децата начин - чрез игра - поканихме персонажа на „вируса“ и го изгонихме с ясно познаване на правилата и импровизирана маска. И, ако началото беше очаквано и познато, то през новата учебна година ни очаква поредното предизвикателство:

Училището за четвърта година ще работи като иновативно. За изминалите 3 години  иновацията „Моят ден по-хубав“ се наложи като изключително полезна за ученици от различен етнически произход, със и без специални образователни потребности за придобиване на практически умения в  областта на личната и домашна хигиена, градинарство, готварството, семеен бюджет и рекреация. Загрижени за бъдещата реализация на учениците на пазара на труда и  задълбочен анализ на реалните потребности на региона, кандидатствахме пред МОН за нова иновация под надслов „Аз мога!“. Партньор в изпълнението на дейността е  БЧК. Още в процеса на кандидатстване получихме писмо за подкрепа и предстои сключване на Споразумение за партньорство.

Целта на иновацията е да се  формират у учениците социални умения  и компетенции  за оказване на долекарска помощ и грижи за болни и самотни хора. В две поредни години учениците в седми клас в 72 часа годишно, под ръководството на компетентен обучител, препоръчан от Дирекцията на БЧК Враца ще придобиват теоритични и практически умения. Иновацията предвижда провеждането на блок часове - по 4 часа , съобразени с предварително подготвената програма. Училището ще подсигури финансирането на дейностите - материали и лекторски часове, както и мястото за провеждане на заниманията. Учениците ще имат възможност да посетят и центъра на БЧК в Оряхово и на място да се запознаят с предоставяните услуги. В занятията могат да се включат и родители. Обучението ще завърши с изпит за седмокласниците и демонстративно занимание пред учениците от цялото училище.

Изпълнението на дейностите ще даде възможност на всеки ученик, завършващ седми клас /със свидетелство за основно образование или с удостоверение за завършен клас за ученици със СОП/ да може да прилага на практика знанията, придобити във факултативните учебни часове, да притежава сертификат, удостоверяващ тези знания и умения, с който завършилият да може да заяви тези компетенции  при нужда и възможност на пазара на труда в тази област.

Във връзка с планиране на бъдещите съвместни дейности гости в празничния пръв учебен ден, освен кмета на селото Росица Койнова, бяха Гергана Михалчева - директор на БЧК Враца и Оля Петрова - обучител в иновативната дейност. Те се срещнаха със седмокласниците и класния ръководител, уточниха детайли от работата с ръководството на училището.

Нека си пожелаем здрава, спокойна и успешна учебна година, с постигнати цели, съобразени с възможностите на всеки ученик, със знания, които ще гарантират и спокойствието на утрешния ден, когато детето няма да е в защитената училищна среда!

Петя РУСИНОВА


1
2
3
4
5
6
7


2020-09-15 21:55:33