Христо Доков награди победителя в шахматния турнир Димитър Димитров

Христо Доков награди победителя в шахматния турнир Димитър Димитров   С турнир по шахмат приключиха спортните игри, организирани от Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните – Криводол. В индивидуалната надпревара взеха участие деца на възраст от 8 до 18 години. Под ръководството на обществените възпитатели, децата демонстрираха интересна игра на шахматните дъски. На първо място се класира Димитър Николаев Димитров на 15 г., на второ място – Тони Любомиров Спиридонов на 13 г., а на трето място – Георги Станиславов Борисов на 15 г. Кметът на Община Криводол Христо Доков връчи грамоти и парични награди на победителите и участниците в турнира. МКБППМН изказва благодарност на спонсорите на турнира по шахмат: Георги Хаджийски - „Агро-К.П.“ЕООД“ с.Градешница и Малин Тончев – кмет на с. Ракево.2020-09-12 18:11:48