Община Монтана вече има компостираща инсталация

Община Монтана вече има компостираща инсталация

Монтана разполага с инсталация за преработка на зелени и биоразградими отпадъци. Лентата прерязаха кметът на община Монтана Златко Живков и Валерия Калчева, главен директор на оперативна програма „Околна среда”. Годишно инсталацията  ще преработва  6150 тона зелени отпадъци, като целта е намаляване на количествата, които се събират на депото.

“Това е поредния голям екологичен проект на община Монтана. Това ни поставя в челото на изпълнение на екопроекти за първия и втория програмен период на ОП “Околна среда”. Доволен съм от откриване на компостера, два месеца предсрочно. В България малко са общините като нас, които имат подобна инсталация. Така ще подобрим качеството на атмосферния въздух и ще създадем нов продукт, които ще се използва от хората”, подчерта кметът на Монтана Златко Живков.

Общата стойността на проекта е  6 милиона 154 000  лв. Безвъзмездната помощ от Европейския фонд за регионално развитие и държавния бюджет е 85 на сто от сумата. Община Монтана участва във финансирането с  567 553 лева.

Компостиращата инсталация е  разположена в съседство с регионалното депо за битови отпадъци в  местността “Неделище”, на седем километра югоизточно от село Крапчене.

Вече е доставена и техниката  за работата на инсталацията  - товарач, два  контейнера, трактор, две ремаркета, мини товарач, обръщач на компостни редове, мобилно барабанно сито за рафиниране на компост, шредер, полупропусклива мембрана за покриване на компостни редове. В Монтана и 23-те села на общината ще бъдат поставени общо 77 контенери за зелени отпадъци.

“За последните седем години община Монтана е работила по 14 екологични проекта са 36 милиона лева, финансиране от ОП “Околна среда”. За това нещо стой сериозен труд положен от кмета и неговият екип. Компостиращата инсталация е изключително важен проект за жителите на община Монтана. Растителните отпадъци ще станат суровина”,  каза Валерия Калчева, главен директор на оперативна програма „Околна среда”.

На официалното откриване на компостера  присъстваха още директорът на РИОСВ – Монтана инж. Любомир Иванов, председателят на Общинския съвет в Монтана инж. Иво Иванов. 


сн.1


2020-09-10 13:23:47