Тържествената сесия уважиха всички съветници, без тези от БСП

Тържествената сесия уважиха всички съветници, без тези от БСП


2020-09-08 15:26:51