Грамота получи и Флора Първанова-директор на Център за обществена подкрепа-за принос в борбата с пандемията

Грамота получи и Флора Първанова-директор на Център за обществена подкрепа-за принос в борбата с пандемията2020-09-08 13:54:39