Публично обсъждат изпълнението на бюджета на Бяла Слатина

Публично обсъждат изпълнението на бюджета на Бяла Слатина

Обществено обсъждане на отчета за изпълнението на бюджета и на сметките за средства от Европейския съюз за 2019 г. организира председателят на Общинския съвет в Бяла Слатина. Веселка Борисова отправя покана към жителите, представителите на бизнеса и на средствата за масово осведомяване, ръководителите на бюджетни звена, неправителствените организации и цялата общественост за участие в дебатите. Обсъждането ще се проведе на 8 септември от 17 ч. в ресторант „Скът“ в сградата на Община Бяла Слатина.
2020-09-04 13:47:01