Губернатор дава зелена светлина на местен парламент

Губернатор дава зелена светлина на местен парламент

Нито едно решение на Общинския съвет в Медковец, прието през първите шест месеца на тази година, не е върнато за ново разглеждане от областния управител Росен Белчев. За периода местният парламент е заседавал осем пъти, в това число и три пъти извънредно. Гласувал е 84 решения, става ясно от отчета на председателя му Теодор Антонов. Съветниците са разгледали 35 предложения и докладни записки в сферата на обществения живот и свързани с икономическото развитие и инвестициите, градоустройство и комуникации, комунална дейност и екология, образование, социални дейности, здравеопазване и култура. Най-голям дял заемат тези за управление и разпореждане с общинската собственост, частични изменения на подробни устройствени планове, финансите и бюджета на общината, както и в съответствие с променящите се нормативни уредби.

Бюджетът на местния парламент възлиза на 60 918 лева, от тях са използвани 28 525 лв., сочат данните от отчета на Общинският съвет в Медковец.
2020-09-04 09:24:57