Училище за родители ще правят от ПГТР-Враца

Училище за родители ще правят от ПГТР-Враца

Професионална гимназия по търговия и ресторантьорство-Враца ще получи финансиране по Национална програма „Заедно за всяко дете“ – Модул 2 за учебната 2020/2021г. Информацията съобщи директорът инж. Румяна Петрова. Дейностите, които училището ще реализира са:

Ø информационна кампания относно обхващане и задържане на учениците - брошури за родители и ученици- взаимодействие между институциите ангажирани в екипите за обхват, информация за мерки за обща и допълнителна подкрепа, съвети за родители;

Ø родителски срещи- „училище за родители“ за приобщаване на родителите в образователния процес, повишаване възпитателния потенциал в семейството, подобряване на комуникацията дете- родител;

Ø обучение за родители и педагогически специалисти– разпознаване на деца в риск, жертви на насилие и дискриминация.

 
2020-09-02 15:00:55