Организират почистване на Мизия

Организират почистване на Мизия

По повод отбелязване на 19 септември - Световен ден на почистването, общинска администрация Мизия организира почистване и набира доброволци на малки групи разпределени за следните замърсени места:

  1. Зони около р. Скът;
  2. Ж.К „Лазар Драганов”;
  3. Междублоково пространство;
  4. Старата църква;
  5. ПГ „Васил Левски” гр. Мизия;
  6. ОУ „Цанко Церковски” гр. Мизия;

Почистването ще стартира на 19.09 в 09:30ч.

Информация за желаещите да се включат в инициативата може да се подава на тел. 09161 23-15.

„Поддържането на града ни в по-чист и приветлив вид е задължение и отговорност на всеки един от нас. „Чистотата е мерило за културата на човека”, затова всички трябва да се грижим и поддържаме хигиената на нашата община.

Напомняме, че в кофите за смет могат да бъдат изхвърляни само битови отпадъци.

Пластмасовите контейнери са за разделно събиране на отпадъците

- в зелените контейнери изхвърляйте стъклени отпадъци;

- в жълтите контейнери – пластмасови;

Надяваме се , че нашият призив за чиста и приветлива община, ще стигне до всеки дом, а системното почистване и поддържане на хигиената ще стане навик на всеки от нас“, съобщават от местната администрация.

 
2020-09-01 16:01:59